Renata Łukasik, Jacek Lisowski i Rafał Mróz uzyskali powołania na członków zarządu Asseco Business Solutions na okres obecnej, wspólnej kadencji (2019 – 2023, kończący się 31 grudnia br.).

Renata Łukasik od 2018 r. pracuje na stanowisku dyrektor produkcji rozwiązań ERP w Asseco BS. Karierę w branży rozpoczęła w 1995 r. jako konsultant systemów ERP w MacroSoftcie. Od roku 2001 kierowała obszarem finansów. W 2007 r. została dyrektor ds. oprogramowania w Macrologic. W latach 2012-2017 była w zarządzie tej spółki, odpowiadając za nadzór nad rozwojem systemów ERP, rozwiązań BI i nadzorowanie obszaru HR w Macrologic.

Jacek Lisowski od 2012 r. jest dyrektorem sprzedaży i wdrożeń Asseco BS ERP. W spółce pracuje od 2007 r. W latach 1998 – 2007 zajmował stanowiska kierownicze w firmie Safo, odpowiadając za sprzedaż i wdrożenia systemów detalicznych i logistycznych u największych klientów. W latach 1996 – 1998 w Eldorado był szefem zespołu odpowiedzialnego za projektowanie i wdrażanie oprogramowania do zarządzania placówkami handlu wielkopowierzchniowego.

Rafał Mróz od 2010 r. pełni funkcję dyrektora ds. Asseco Wapro ERP. Jest współtwórcą oprogramowania do zarządzania sprzedażą i gospodarką magazynową. W latach 1998 – 2006 pracował jako programista w Centrum informatyki i Łączności Obrony Narodowej, a następnie od 2007 do 2008 r. w Departamencie Informatyki i Telekomunikacji MON.

Wraz z nowymi powołaniami zarząd Asseco Business Solutions będzie 6-osobowy. Prezesem od 2012 r. jest Wojciech Barczentewicz, wiceprezesem od 2008 r. Piotr Masłowski, a członkiem zarządu od 2009 r. Mariusz Lizon.

W 2022 r. Asseco Business Solutions osiągnęło 338,5 mln zł przychodów wobec 307,4 mln zł w 2021 r. Zysk netto poprawił się do 85,3 mln zł z 80,7 mln zł. Daje to rentowność netto na poziomie 25 proc. Spółka specjalizuje się w systemach ERP i oprogramowaniu dla MŚP.