Grupa Atende osiągnęła w okresie trzech kwartałów 2023 r. najlepsze wyniki finansowe spośród wszystkich takich okresów w historii. Rekordowe okazały się przychody, zysk operacyjny, EBITDA, zysk przed opodatkowaniem i netto. Na dobry bilans wskazywały wstępne dane.

W III kw. 2023 r. grupa uzyskała przychody 78,9 mln zł, czyli wyższe o 96 proc. r/r. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 17,8 mln zł (wzrost o 97 proc. r/r), a EBITDA 6,9 mln zł (wobec 1,9 mln zł straty rok wcześniej).

W okresie trzech kwartałów 2023 r. z wyższych o 57 proc. r/r skonsolidowanych przychodów (224,7 mln zł) wypracowano o 52 proc. większy zysk brutto na sprzedaży (52,2 mln zł) oraz zysk 12,8 mln zł (wobec straty 3,5 mln zł w 2022 r). EBITDA wyniosła 20,8 mln zł (wzrost o 447 proc. r/r).

Według spółki osiągnięciom sprzyja dobra koniunktura w najważniejszych dla Atende sektorach: operatorów telefonii mobilnej i energetyki.

Co kupują telekomy, a co energetyka

Wysoka sprzedaż w segmencie integracji systemów teleinformatycznych (wzrost o 101 proc. w III kw. br., do 34,4 mln zł) wynika m.in. z zeszłorocznych zmian struktury sprzedaży i reorganizacji zespołów. Marża poszła w górę kwotowo o 10,8 mln zł, czyli o 95 proc.

Duże znaczenie dla wyniku miał kontrakt z jednym z operatorów na wdrożenie autorskiego systemu SMaCS (Service Management and Charging System) do zarządzania usługami abonenckimi w sieciach IP i rozliczania abonentów za korzystanie z tych usług.

Przychody od klientów z sektora energetyki w trzech kwartałach 2023 r. były wyższe niż rok wcześniej o 163 proc. i wyniosły 41 mln zł.

Największym kontraktem w tym segmencie była budowa sieci LAN/WAN dla łączności radiowej operatora energetycznego. Inny, długoterminowy projekt dotyczy wdrożenia centralnych systemów CRM i Billing w spółkach Grupy PGE przez spółkę zależną A2 Customer Care, którego zakończenie przewidywane jest na pierwszą połowę 2025 r.

Ponadto grupa pozyskała kontrakt w zakresie usług ICT dla międzynarodowego klienta. Będzie to pierwszy projekt świadczenia usług zarządzanych na tak wielką skalę, realizowany w 40 krajach.