W spisie znalazły się takie marki jak Samsung, Michelin, Technolux, Rb Mobile, a także szereg urządzeń „no name”.

Według KE używanie produktów z 'czarnej listy” może prowadzić do porażenia prądem oraz spięcia w gniazdkach i pożaru. To miało grozić np. w przypadku ładowarki sieciowej Samsunga (Chargeur secteur – connectique micro-USB), która do wykazu niebezpiecznych produktów została dodana w 2013 r. na wniosek Francji (produkt wycofano również z rynku portugalskiego). Urządzenie nie spełniało zasad określonych w dyrektywie niskonapięciowej oraz normach europejskich EN 60950.

Równie niebezpiecznym sprzętem okazała się ładowarka podróżna Rb Mobile (Travel Charger dla Z320i), zgłoszona na listę Komisji Europejskiej przez Wielką Brytanię ze względu na niezgodność z dyrektywą niskonapięciową, normą europejską EN 61558 i brytyjską 1363.

Innym produktem wycofanym ze sprzedaży był adapter podróżny Michelin (model AC-002MT – przeznaczony do użytkowania w Wielkiej Brytanii, Europie, USA i Australii), zgłoszony na listę niebezpiecznych urządzeń przez Brytyjczyków w 2013 roku.

Oto 'czarna lista’ adapterów podróżnych i ładowarek sieciowych wg danych Komisji Europejskiej z 2013 i 2014 roku:

• Samsung – ładowarka sieciowa Chargeur secteur (connectique micro-USB)
• Halotec – adaptery podróżne SK08207, SK08216 i SK08218
• Rb Mobile – mobilna ładowarka dla Z320i
• Mobilna ładowarka (producent nieznany) – model TC98A
• Technolux – adapter podróżny Enchufe
• Mobilna ładowarka do iPad i iPhone (producent nieznany) – model TC E250
• RB Mobile – mobilna ładowarka model TC98A
• Connex – adapter podróżny Adaptador de Corriente Universal
• E.pro – adapter podróżny model DD-P3S
• Matka Adapteri – adapter podróżny model 9625 
• Oshtraco – adapter podróżny model EA-1310
• Somogy Elektronic – home by somogyi – adapter podróżny model AC 01B
• Michelin – adapter podróżny model AC-002MT
• Celly – mobilna ładowarka Energy Star
• Adapter podróżny (producent nieznany) – model TA – 3 – EEC181 / 042513
• Domenique – adapter podróżny model EA1310
• Minwa – adapter podróżny model MW Traveler
• H – MWK – adapter podróżny model FA 507
• CostMAD / Advanced Accessories – adapter podróżny Universal Worldwide Tourist Converter

Listy niebezpiecznych produktów powstają w oparciu o unijny system Rapex, w którym uczestniczą wszystkie kraje UE, a także Islandia, Liechtenstein i Norwegia. Projekt funkcjonuje od przeszło 10 lat.

Według danych udostępnionych przez Skross, adapter do prądu czy mobilna ładowarka muszą być zgodne m.in. z normami bezpieczeństwa potwierdzonymi przez IEC (International Electrotechnical Commission), z RoHS (unijną dyrektywą dotyczącą zmniejszania ilości substancji niebezpiecznych z odpadów elektrycznych i elektronicznych) oraz mieć konstrukcję chroniącą przed „iskrzeniem”, co może powodować spadki napięcia.