Dystrybucja Gamedia poszerzyła ofertę o marki eShark i Lexip. Informuje, że zawarł umowy, które dają mu wyłączność na dystrybucję wymienionych produktów na polskim rynku. Portfolio obu marek obejmuje akcesoria i peryferia gamingowe.