Comp połączy się ze swoją spółką zależną Elzab. Przejmie jej cały majątek. W zamian akcjonariusze Elzabu obejmą akcje Compa.

Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab – producent kas i drukarek fiskalnych – działa od 1969 r. Comp ma obecnie ok. 76 proc. udziałów w spółce. Jej kapitalizacja to ostatnio ponad 28 mln zł.

Co najmniej 3-4 mln zł oszczędności

Zarząd uzasadnia, że połączenie umożliwi redukcję kosztów.

„Obecnie Elzab to spółka giełdowa z niezależnym zarządem i rozbudowanym back-office. Szacujemy, że oszczędności roczne wyniosą minimum 3-4 miliony złotych” – ocenia zarządu Compa.

Chodzi jednak nie tylko o pieniądze.

„W kontekście obecnego otoczenia rynkowego, gdzie obciążenia związane z obowiązkami regulacyjnymi są duże i rosną, połączenie oznacza znacznie mniejsze ryzyko formalno-prawne związane z istnieniem dwóch powiązanych podmiotów o znaczącym udziale w rynku” – stwierdzono.

Pomoże w wejściu na nowy rynek

Comp przekonuje ponadto, że fuzja usprawni zarządzanie wspólnym biznesem.

„Połączony podmiot będzie miał większą swobodę w spójnym kształtowaniu polityki handlowej, produktowej i promocyjnej, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Pozwoli to na spójne zarządzanie obiema markami fiskalnymi, tj. Novitus i Elzab, które pozostaną obecne na rynku. Dzięki temu wspólna firma będzie bardziej konkurencyjna i elastyczna w dostosowaniu się do szybkich i istotnych zmian na rynku, szczególnie związanych z rynkiem infrastruktury płatności, na który wchodzimy” – stwierdza firma.

W I poł. 2023 r. Comp miał 447,2 mln zł skonsolidowanych przychodów wobec 291,4 mln zł rok wcześniej, zysk netto dla akcjonariuszy wyniósł 15,4 mln zł wobec 7 mln zł straty przed rokiem. Elzab osiągnął 50 mln zł przychodów, miał 8,6 mln zł straty w I półroczu 2023.