Polskie przepisy dotyczące odliczenia VAT przy wewnątrzspólnotowym nabyciu towarów są niezgodne z unijną dyrektywą VAT – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Konkretnie zakwestionował ograniczenie, jakie fiskus narzucił przedsiębiorcom. Otóż VAT naliczony można według krajowych przepisów odliczyć pod warunkiem wykazania podatku należnego w deklaracji, złożonej w terminie do 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Zdaniem sędziów z Luksemburga skarbówka przesadza w swoich oczekiwaniach wobec polskich firm. TSUE uznał, że prawo do odliczenia VAT nie zależy od złożenia deklaracji czy rozliczenia VAT należnego w określonym terminie.

Trybunał zwrócił m.in. uwagę na art. 167 dyrektywy VAT. Zgodnie z jego brzmienim prawo do odliczenia naliczonego VAT powstaje w momencie, gdy podatek, który podlega odliczeniu, staje się wymagalny.

„Przełomowy wyrok”

Jak komentuje dla PAP Maciej Dybaś, starszy menedżer w Crido, to przełomy wyrok. Według niego kwestionuje założenia krajowego prawa dotyczącego odliczenia VAT w ramach WNT.

Ekspert radzi, by firmy zrobiły przegląd wcześniejszych rozliczeń VAT. Jeśli skarbówka ściągnęła odsetki w związku z zakwestionowanymi przepisami, warto korygować deklaracje i wnioskować o zwrot zapłaconych kwot.

Wyrok został wydany w związku ze sporem jednego z przedsiębiorców z Krajową Informacją Skarbową. Dotyczy nabycia towarów, jednak zdaniem menedżera Crido orzeczenie może być analogicznie przyjęte do importu usług.

Sygnatura sprawy: C‑895/19. Wyrok Trybunału z dn. 18 marca 2021 r.

„Art. 167 i 178 dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie stosowaniu przepisów krajowych, zgodnie z którymi wykonanie prawa do odliczenia VAT związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym VAT jest należny, jest uzależnione od wykazania należnego VAT w deklaracji podatkowej, złożonej w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy” – konkluduje w wyroku TSUE.