Grupa akcjonariuszy mniejszościowych firmy Hawe zgłosiła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zbadanie w trybie pilnym, czy subskrypcja prywatna Mediatela nie zagraża obrotowi i bezpieczeństwu akcjonariuszy zrzeszonych w Porozumieniu Akcjonariuszy Mniejszościowych Hawe S.A. – podał portal WP Money.pl.

Członkowie Porozumieniu posiadają 9,15 proc. akcji spółki i są największym akcjonariuszem ujawnionym. Są przeciwni planowanej przez Mediatel – spółkę zależną Hawe – emisji akcji. Zdaniem Mediatela, emisja ta ma umożliwić obronę przed próbą wrogiego przejęcia Hawe. W kwietniu Mediatel poinformował, że zwołał na 8 maja nadzwyczajne walne zgromadzenie, które ma zdecydować o emisji akcji serii C i D celem obrony przed próbą wrogiego przejęcia.

Źródło: Money.pl