Nie ma podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru zostania pośrednim podmiotem dominującym MCI Capital TFI przez Tomasza Czechowicza – stwierdziła Komisja Nadzoru Finansowego.

MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych działa od 2006 r. Odpowiada za zarządzanie funduszami, w które zaangażowane jest MCI Capital S.A. Zajmuje się tworzeniem i realizacją ich strategii oraz podejmowaniem decyzji dotyczących nowych inwestycji oraz wyjścia z inwestycji.

Tomasz Czechowicz jest prezesem MCI Capital TFI, jak również prezesem zarządu, partnerem zarządzającym i założycielem MCI Capital S.A. Od ponad 20 lat jest inwestorem venture capital/private equity. Wcześniej był współzałożycielem i prezesem JTT Computer (1990 – 1998).

Obecnie wartość certyfikatów inwestycyjnych w posiadaniu MCI Capital S.A. wynosi ok. 1,4 mld zł. Wartość aktywów w zarządzaniu funduszy to ok. 2,3 mld zł.