Niektóre przedsiębiorstwa z powodu rosnących kosztów energii przesuwają decyzje o inwestycjach IT – poinformował wiceprezes Comarchu Konrad Tarański. Jako przykład podał firmy produkcyjne. Ponadto sam Comarch odczuwa rosnące koszty energii, a ten wpływ będzie jeszcze wyższy w 2023 r. – przyznał wiceprezes.

Firma liczy się z ryzykiem spowolnienia na rynku. Optymalizuje zatrudnienie, głównie w obszarze B&R, na który idzie równowartość ok. 20 proc. przychodów. Zapowiedziano zmniejszenie intensywności niektórych projektów i niższą dynamikę wynagrodzeń. Planowana jest kontynuacja inwestycji w prace nad rozwiązaniami opartymi w przeważającej części na własnych produktach Comarchu.

W ocenie wiceszefa krakowskiej grupy powtórzenie w 2023 r. wyniku z 2022 r. to ambitny scenariusz z powodu niepewności. Natomiast kluczowa będzie wartość kontraktów, jakie zostaną pozyskane w IV kw. 2022 r.

Rentowność w dół

W tym roku sprzedaż Comarchu wzrosła, spada jednak rentowność.

W III kw. 2022 r. krakowska grupa sprzedała globalnie produkty i usługi o wartości 471,1 mln zł (wzrost o 22 proc. r/r). Wynik operacyjny osiągnął 60,3 mln zł i był wyższy o 1,4 mln zł r/r. Zysk netto dla akcjonariuszy wyniósł 27,9 mln zł (spadek o 2,4 mln zł r/r), a zysk EBITDA 83,9 mln zł.

Globalnie najwięcej kupił sektor TMT: 111 mln zł w III kw. br., co oznacza wzrost o 23,4 proc. r/r.

MŚP liderem zakupów na polskim rynku

W Polsce wyraźnie wzrosła sprzedaż Comarchu do MŚP – o 11,6 mln zł (tj. 22,6 proc.) do 62,8 mln zł w III kw. br. To podobna dynamika jak w okresie 3 kwartałów 2022 r. (+23,8 proc.).

W tym roku małe i średnie firmy mają największy udział w sprzedaży Comarchu w kraju. Finanse i bankowość oraz TMT są na kolejnych miejscach.

Ogólnie jednak wzrost sprzedaży Comarchu w III kw. br. w kraju był niższy niż za granicą.

3-krotnie spadł zysk w Polsce

Jeśli chodzi o główne segmenty IT Comarchu, to po 9 miesiącach 2022 r. krakowska firma na polskim rynku osiągnęła 26,6 mln zł zysku netto, czyli blisko 3-krotnie mniej (75,4 mln zł) niż rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży w segmencie IT w Polsce po 3 kwartałach br. wyniosły 703,8 mln zł wobec 583,6 mln zł przed rokiem.

Ponad 7 tys. pracowników

W ciągu 3 kwartałów 2022 r. grupa zwiększyła zatrudnienie o 393 osób, do 7116 pracowników na koniec września br. Rozbudowa kadry była związana jak co roku z przeprowadzonym w trzecim kwartale letnim programem stażowym.

Źródło: spółka, ISBnews, PAP Biznes