Polski rynek okazuje się po raz kolejny najbardziej zyskowny dla Comarchu. W I kw. 2021 r. grupa odnotowała w krajowym segmencie IT 26,4 mln zł zysku netto (o 18 proc. więcej niż rok wcześniej), podczas gdy globalnie zysk Comarchu dla akcjonariuszy wyniósł 26,1 mln zł.

Sprzedaż grupy Comarch w kraju wzrosła o 15,2 proc., do 159,4 mln zł. W eksporcie nastąpił spadek, który jest efektem niższych przychodów z tytułu różnic kursowych z wyceny należności w I kw. 2021 r. – wyjaśnia zarząd. W Polsce obroty Comarchu miały ponad 41 proc. udziału w sprzedaży grupy.

Źródło: Comarch, sprawozdanie finansowe

MŚP zwiększyły zakupy

Na polskim rynku w segmencie IT najbardziej, o 19 proc., zwiększyła się sprzedaż Comarchu do MŚP, czyli wpływy z systemów ERP. Małe i średnie firmy w I kw. 2021 r. zapewniły największą część przychodów w krajowym segmencie (54,2 mln zł). Na drugim miejscu był sektor TMT – telekomunikacja, media i IT (49,2 mln zł), gdzie sprzedaż również wzrosła (o 8,5 proc.).

Wyraźny spadek inwestycji, czemu trudno się dziwić w czasach lockdownów, nastąpił w handlu i usługach (14,8 mln zł).

Ponad 100 mln zł inwestycji na polskim rynku

Na polski rynek poszło 97 proc. wydatków inwestycyjnych grupy w I kw. 2021 r., tj. 109 mln zł. Rok wcześniej ten odsetek wyniósł 56 proc. i jedynie 5,6 mln zł.

Globalnie przychody grupy Comarch ze sprzedaży wzrosły o 16 proc., do blisko 384 mln zł. Marża brutto utrzymała się na podobnym poziomie co przed rokiem i wyniosła 28,6 proc. Zysk netto dla akcjonariuszy zwiększył się o 84 proc., z 14,2 mln zł do 26,1 mln zł.

Globalnie sektor TMT miał największy udział w całej sprzedaży grupy Comarch (91,6 mln zł), gdzie jednak nastąpił spadek o ponad 5 proc. r/r.