Citrix analizuje możliwość sprzedaży firmy. W ciągu najbliższych kilku tygodni oceni potencjalnych nabywców – twierdzi Bloomberg. Nie podjęto natomiast żadnej decyzji w sprawie ewentualnej sprzedaży i nie ma pewności, czy taka zapadnie. Nie wiadomo również, kto może być rozważany jako potencjalny nabywca specjalisty od cyfrowego miejsca pracy.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że do analizy możliwości sprzedaży skłonił decydentów w firmie spadek wartości akcji, widoczny zwłaszcza po wynikach II kw. br. To największy spadek od 12 lat. Od początku roku wyniósł 16 proc. Niedawno jednak 10-proc. pakiet papierów Citrixa nabył inwestor Elliott Management.

Nie jest to pierwszy pomysł sprzedaży firmy. Podobną analizę podjęto w 2015 r. i 2017 r.

Cel: więcej subskrypcji

W tym roku CEO David Henshall zapowiedział, że Citrix zmierza do modelu w większym stopniu opartego na przychodach z subskrypcji. Szef firmy zapewnił również, że biznes nadal będzie polegać na współpracy z partnerami.

W II kw. 2021 r. Citrix odnotował przyspieszenie wzrostu liczby subskrybentów usług chmurowych (+52 proc. r/r) i powtarzalnych przychodów ARR z SaaS (+74 proc.), jednak, jak przyznała spółka, „przychody odzwierciedlają wyzwania związane z przejściem biznesu do SaaS i koniecznością ewoluowania naszej strategii sprzedaży, by zapewnić bardziej przewidywalne wyniki”.

Koniec licencji wieczystych na Workplace

Łączne przychody w wysokości 812 mln dol. w II kw. br. wzrosły o 2 proc. r/r, co firma tłumaczy spadkiem o 71 mln dol. wobec ub.r. na przychodach z produktów i licencji, w wyniku wstrzymania oferty licencji wieczystych na rozwiązania Workplace.

Koncern informuje też o „istotnych zmianach, które należy wprowadzić w organizacji sprzedaży, procesach i priorytetach wejścia na rynek”, aby przyspieszyć przejście klientów na SaaS.

Kapitalizacja Citrixa wynosi ok. 14 mld dol. Firma jest obecna w ponad 100 krajach (w ponad 40 funkcjonują lokalne oddziały), ma ponad 400 tys. klientów oraz ponad 10 tys. partnerów.