CD Projekt porozumiał się z Andrzejem Sapkowskim w sprawie żądania zapłaty 60 mln zł z tytułu praw autorskich do "Wiedźmina" – poinformowała spółka. W październiku ub.r. pełnomocnicy pisarza skierowali do firmy gamingowej wezwanie do zapłaty wspomnianej kwoty, argumentując, że uzgodnione i zapłacone kilka lat temu honorarium jest zbyt niskie w stosunku do korzyści, jakie odniósł producent gier (opiewało prawdopodobnie na ok. 40 tys. zł). Wspomniane 60 mln zł miało stanowić według prawników Sapkowskiego 6 proc. zysków CD Projektu z cyklu gier o Wiedźminie. Z czego wynika, że do ub.r. wyniosły one 1 mld zł. CD Projekt uznał żądanie za bezzasadne, zadeklarował jednak chęć porozumienia z pisarzem.

Treść porozumienia i kwota, na jaką zgodziły się strony, nie została ujawniona. CD Projekt zasłania się zobowiązaniem do zachowania poufności i ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa. Twierdzi natomiast, że uzgodnienia nakreślają ramy przyszłej współpracy pomiędzy spółką a pisarzem.

"Podpisane porozumienie nadaje spółce nowe prawa oraz potwierdza posiadane prawa do eksploatacji uniwersum Wiedźmina w obszarze gier wideo, komiksów, gier tradycyjnych oraz merchandisingu." – podał CD Projekt.

Po 3 kwartałach 2019 r. przychody największej polskiej spółki gamingowej wyniosły blisko 308 mln zł wobec 235,6 mln zł w analogicznym okresie ub.r. Zysk netto CD Projektu był natomiast nieco niższy i wyniósł 66,4 mln zł w porównaniu do 67,9 mln zł w ub.r.