Radca prawny Jędrzej Bujny po 11 latach w radzie nadzorczej Komputronika złożył rezygnację. Jako przyczynę wskazał powody osobiste. Zakończy pracę w radzie wraz z otwarciem walnego zgromadzenia, które odbędzie się przed końcem września br.

Nowym kandydatem jest Andrzej Mikosz, zgłoszony przez większościowych akcjonariuszy spółki. Również ma on kwalifikacje radcy prawnego, odbył też aplikację sędziowską. Jest doświadczonym specjalistą w dziedzinie przedsiębiorczości, arbitrażu, w prawie europejskim, rozwiązywaniu sporów i kapitale wysokiego ryzyka.

Andrzej Mikosz posiada 30 lat doświadczenia w pracy w kancelariach prawnych, a także w urzędach centralnych. Był ministrem skarbu państwa w latach 2005 – 2006, a wcześniej radcą Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (1998-2000). Zasiadał też w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (poprzedniczka KNF). Obecnie, od 2019 r., jest partnerem w firmie prawniczej TaylorWessing, a także wiceprzewodniczącym rady nadzorczej BioMaxima (mikrobiologia) i członkiem rady nadzorczej CC Group (doradztwo dla spółek kapitałowych).

W II kw. 2023 r. (I kw. finansowy roku 2023/2024) Grupa Komputronik miała 375 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 3 mln zł straty netto.