Niezbędne jest wprowadzenie regulacji, które umożliwią wydłużanie czasu dostaw sprzętu w przetargach publicznych i czasu realizacji tegorocznych budżetów – apeluje Związek Cyfrowa Polska w piśmie do UZP.

Postulaty organizacji reprezentującej producentów i dystrybutorów IT to reakcja na zakłócenia w globalnych dostawach sprzętu, które powodują, że wykonawcy mają problemy z realizacją zamówień publicznych.

Sprzęt może podrożeć o 20 proc.

Szacunki branżowe mówią o możliwości nawet 20-procentowych podwyżek cen sprzętu elektronicznego. Wydłużony jest czas oczekiwania na realizacje zamówień. Nadchodzący okres świąteczny jedynie zaogni problemy, z jakimi się borykamy” – przyznaje Michał Kanownik.

Trzeba wydłużyć realizację budżetów o 6 miesięcy

Związek Cyfrowa Polska proponuje w piśmie do UZP zmiany w przepisach, które umożliwią jednostkom publicznym wydłużenie o 6 miesięcy czasu realizacji budżetów na 2021 r. Aż taki może być bowiem czas opóźnień w realizacji zamówień.

Organizacja uważa również, że zasadne jest uwzględnienie wydłużonego czasu dostawy w już zawartych umowach.

Zdaniem Cyfrowej Polski warto też zachęcić zamawiających do przeprowadzania takich postępowań na zakup sprzętu elektronicznego, w których będą możliwe dostawy cykliczne i częściowe całości zamówionego asortymentu.

Grozi brak sprzętu w sferze publicznej

Zaproponowane przez nas rozwiązania i zachęcenie zamawiających do ich stosowania pozwolą też samej administracji w Polsce uniknąć kryzysu braku sprzętu w sferze publicznej” – zauważa Michał Kanownik.