Umowa została zawarta na 3 lata (licząc od 16 kwietnia br.) z Operatorem Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Zgodnie z kontraktem zadaniem Asseco będzie serwis i utrzymanie Systemu Informatycznego Rynku Energii Elektrycznej (SIRE), która umożliwia zarządzanie dostawami prądu. Według Asseco z rozwiązań firmy korzysta 2/3 przedsiębiorstw energetycznych, 60 proc. rachunków za prąd jest rozliczanych przy pomocy autorskich systemów opracowanych przez spółkę.

Za wsparcie SIRE Asseco zainkasuje od PSE Operatora 9,75 mln zł brutto.