Arrow Electronics wprowadza ofertę usług zarządzanych (Managed Services) jako wsparcie dla partnerów dystrybucyjnych przez cały cykl życia usługi i dostaw. Obejmują Storage, Cloud backup, Networking and Security i Cloud Orchestration.

 „Pomagamy partnerom dystrybucyjnym w sposób stały zwiększać przychody, bez ponoszenia ogólnych kosztów, które zazwyczaj wiążą się z utrzymaniem bogatej oferty usług” – przekonuje Mark Barcham, Head of Services Sales and Go-To-Market for Arrow’s Enterprise Computing Solutions Business w regionie EMEA.