Arcus wraz z T-matic Systems pozwał Energę – Operator. Spółki domagają się w sumie 9,6 mln zł. Pozew jest związany z wieloletnim konfliktem między konsorcjum Arcusa i jego firmy zależnej z Energą – Operator, związanym z umową z 2013 r. na dostawę ponad 300 tys. inteligentnych liczników. 

Operator zarzuca konsorcjum nienależyte wykonanie umowy. Uzyskał wypłatę z ubezpieczenia kontraktu od Ergo Hestia w wysokości 9,6 mln zł, a teraz ubezpieczyciel zażądał tych pieniędzy od Arcusa i T-matic Systems. Spółki uznają roszczenia i wypłatę z ubezpieczenia za pozbawione podstaw. Wcześniej gdański sąd zabezpieczył roszczenie i nakazał Enerdze – Operator zwrot ubezpieczycielowi 9,6 mln zł.

W poprzednich latach kontrahenci domagali się wzajemnych odszkodowań opiewających na wielomilionowe kwoty. Energa – Operator oczekiwała od konsorcjum w sumie ponad 150 mln zł, a integrator ponad 170 mln zł odszkodowań.