Spośród firm internetowych Allegro miało najlepszy średni wynik w 4 kategoriach, które uznano za atrybuty podmiotów godnych zaufania (jakość, stosunek wartości do ceny, wizerunek, zrozumienie potrzeb klienta). Najwyżej oceniono wizerunek Allegro (4,58 pkt w 5-stopniowej skali). Zdaniem polskich respondentów portal aukcyjny najlepiej rozumie potrzeby klienta (4,53 pkt, dla porównania UPC – 4,37 pkt.), ma również lepszy niż inne firmy stosunek wartości do ceny (4,35 pkt, dla porównania TP – 3,28 pkt). Nieco niżej oceniono Allegro w kategorii jakość (4,40 pkt, UPC – 4,59 pkt).

Największa grupa respondentów zapytana wprost, jaką firmę internetową darzy największym zaufaniem, wskazała TP (18 proc.). Allegro ufa 13 proc. badanych, a UPC – 10 proc.

Badanie European Trusted Brands 2011 przeprowadzono w 16 krajach. Wzięło w nim udział 33 tys. osób.