Zysk Action SA za 2020 r. w kwocie 185,89 mln zł powinien zostać przeznaczony w całości na kapitał zapasowy spółki – uważa zarząd. Sporządził w tej sprawie stosowny wniosek wraz z uzasadnieniem.

W opinii zarządu zasadnym jest, by wypracowany zysk został przeznaczony właśnie na kapitał zapasowy. Wskazuje w szczególności na konieczność regulowania zobowiązań wobec wierzycieli w ramach układu, a także aktualną sytuację związaną z Covid – 19.

Jednocześnie zarząd zaznaczył w sprawozdaniu finansowym za 2020 r., że Action nie ma problemów z ponoszeniem kosztów działalności i zaspokajaniem bieżących wierzytelności, jak również tych wynikających z układu.

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku podejmie walne zgromadzenie akcjonariuszy. W ub.r. również cały zysk (za 2019 r.) postanowiono zachować w spółce, przeznaczając go na kapitał zapasowy. Wówczas zysk był jednak dużo niższy (jednostkowo 2,21 mln zł).

W ujęciu skonsolidowanym w 2020 r. Action wypracował 185,11 mln zł zysku netto.