Action zaprosił akcjonariuszy do sprzedaży akcji spółki, proponując 15,30 zł za 1 szt. Zamierza w ten sposób nabyć maksymalnie 300 tys. papierów, czyli najwyżej za 4,59 mln zł. Limit ten odpowiada ok. 1,5 proc. wszystkich udziałów w spółce. Zgłoszenia chętnych są przyjmowane od 9 do 16 grudnia br. Rozliczenie jest przewidywane na 22 grudnia br.

Oferta jest uzupełnieniem programu nabywania akcji własnych spółki, ogłoszonego w październiku br. Action ma do dyspozycji 20 mln zł na skup ponad 2 mln papierów (do ok. 10 proc. udziałów). W okresie przyjmowania ofert sprzedaży od akcjonariuszy, czyli do 16 grudnia, spółka zobowiązała się nie kupować akcji własnych na giełdzie

Jak dotąd w ponad miesiąc od uruchomienia programu skupu własnych akcji spółka nabyła na GPW blisko 183 tys. papierów (ponad 0,9 proc. udziału w kapitale i głosach), płacąc za nie w sumie ok. 2,6 mln zł.

Celem skupu może być m.in. umorzenie akcji, odsprzedaż, wykonanie zobowiązań wynikających z programów opcji na akcje i in.

W dniu 8.12 na zakończenie notowań na GPW za papiery Actionu płacono 14,94 zł.