Zarząd Actionu został upoważniony do nabywania akcji własnych spółki. Maksymalnie może wydać na ten cel 20 mln zł – taką uchwałę podjęło walne zgromadzenie.

Na zakupy będzie sporo czasu, bo blisko 5 lat – do 30 września 2027 r. Papiery skupione w ramach programu mają być nabywane w różnych celach: umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego spółki, dalszej odsprzedaży, wykonania zobowiązań wynikających z programów opcji na akcje i in.

W dniu 27.10 na zakończenie notowań na GPW za papiery Actionu płacono 13,40 zł.

W spółce jako znaczący inwestor ujawniła się niedawno firma Teamworks, zarejestrowana w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ma 5,05 proc. udziału (akcje warte obecnie ok. 13,5 mln zł).

Action po pierwszym półroczu 2022 r. miał 17,8 mln zł zysku netto, przy przychodach 1,12 mld zł.

Biorąc pod uwagę wstępne, szacunkowe dane o obrotach za 3 miesiące III kw. 2022 r., Action zwiększył sprzedaż rok do roku o ok. 6 proc., do ok. 578 mln zł.