Action zaprezentował kandydatów do rady nadzorczej na kolejną kadencję. Są to osoby, które obecnie zasiadają w tym gronie. Ich kandydatury będą przedmiotem głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Wojciech Wietrzykowski, jeden z akcjonariuszy, zgłosił kandydatury Iwony Bocianowskiej (obecna przewodnicząca rady), Marka Jakubowskiego, Piotra Chajderowskiego, a także kandydatów na niezależnych członków rady nadzorczej: Adama Świtalskiego i Krzysztofa Kaczmarczyka.

Iwona Bocianowska, aktualna przewodnicząca rady nadzorczej Actionu, posiada licencję zarządcy nieruchomości. Od 2008 r. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Inwest-Bud. Od 2011 r. jest przewodniczącą rady nadzorczej SBM Wardom, a od 2010 r. członkiem rady nadzorczej SBM Klub Dwustu. Była m.in. prezesem spółdzielni mieszkaniowej, pełniła funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach budowlanych.

Marek Jakubowski to trener lekkiej atletyki, który również od lat jest w radzie nadzorczej spółki.
 
Piotr Chajderowski specjalizuje się w restrukturyzacjach i budowie strategii opartej na przejęciach i fuzjach. Obecnie jest wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Work Service International oraz przewodniczącym rady Polmozbytu Szczecin. W latach 2009-2014 pełnił funkcję wiceprezesa, a następnie prezesa OT Logistics i jego spółki zależnej – Deutsche Binnenreederei AG. Odpowiadał m.in. za program emisji obligacji na rynku Catalyst i debiut spółki na rynku głównym GPW. Był też m.in. prezesem spółki Nowy Przewoźnik – operatora linii lotniczych Centralwings.

Krzysztof Kaczmarczyk to ekspert od finansów i rachunkowości. Ma blisko 15-letnie doświadczenie nadzorcze w ponad 30 spółkach (w tym w Action). W latach 2016-2018 był doradcą zarządu KGHM, a od 2012 r. do 2015 r. wiceprezesem zarządu ds. strategii i rozwoju w Emitelu. Pełnił funkcje kierownicze w Credit Suisse i Deutsche Bank w Polsce, sprawował również funkcje zarządcze w TP SA w latach 2008-2010, w tym dyrektora pionu strategii i rozwoju.

Adam Świtalski wszedł do rady Actionu już w trakcie mijającej kadencji, w lipcu 2017 r. (po rezygnacji Marka Orzechowskiego). Ma doświadczenie w pracy w funduszach inwestycyjnych oraz jako partner w dwóch kancelariach prawnych i gospodarczych, gdzie zajmował się w głównie doradztwem finansowym. Nadzorował wiele projektów doradczych, finansowych, prawnych i IT dla firm energetycznych, banków i spółek Skarbu Państwa. Ma również doświadczene międzynarodowe. Był dyrektorem ds. strategii grupy OT Logistics. Jako audytor i doradca strategiczny związany z EY, MDDP i ITSG.