Wierzyciele Action złożyli w sądzie własne propozycje układowe. Oczekują większej spłaty długów, niż zaoferowała im spółka.

Proponują podział na 6 grup: I – główna, II – drobnych wierzycieli, III – wierzyciele, o których mowa w art. 160 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego (zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne), IV – współpracujący wierzyciele handlowi, V – wierzyciele finansowi. W porównaniu z propozycjami Action doszła grupa VI – wierzyciele, którym spółka nie wypłaciła dywidendy.

Zasadnicza różnica w odniesieniu do stanowiska Action dotyczy grup I, IV, V i nowej VI. Otóż wymaganie jest takie, by w grupie głównej spółka spłaciła 63 proc. należności, a firmom wspierającym – 67 proc. w 24 ratach kwartalnych. Action jest gotów uregulować 48,62 proc. oraz 54,2 proc. wierzytelności w 20 ratach.

Wierzyciele finansowi (V gr.) w tym obligatariusze liczą na 54 proc. głównej kwoty w 18 ratach. Action oferuje 37,86 proc. płatne od razu w całości.

Natomiast wierzyciele, którzy nie dostali dywidendy, spodziewają się spłaty jednorazowej w wysokości 51 proc. długu.

Wierzyciele z grupy II i III mają zostać spłaceni w całości w ciągu 30 dni od uprawomocnienia układu.

Ponadto wierzyciele oczekują bonusu w razie wygrania przez Action spornych spraw podatkowych, jak również wymagają zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach spółki i zastawu rejestrowego.

Zarząd Actionu uznaje nowe oczekiwania za niewykonalne. Powołuje się na projekcje finansowe spółki i audyt KPMG, przeprowadzony na wniosek wierzycieli.

Action informował niedawno, że przesłane do sądu w końcu września br. propozycje układowe spółki wypracowano po trwających przez wiele miesięcy (od kwietnia br. – licząc tylko od wstępnych propozycji) rozmowach z wierzycielami. Prezes Piotr Bieliński zaznaczył. że propozycje układowe Action pokazują to, na co spółka może realnie się zgodzić.

W końcu ub. miesiąca sędzia ustalił procedurę głosowania nad układem ze spółką. Przewiduje się, że potrwa ono do stycznia przyszłego roku (drogą korespondencyjną). Wierzyciele złożyli swoje propozycje w celu poddania układu pod głosowanie.