W postępowaniu sanacyjnym Action sprawy nabrały przyspieszenia. Sędzia komisarz zatwierdził w końcu spis wierzytelności, złożony przez zarządcę w grudniu 2016 r. oraz pierwszy uzupełniający spis z listopada 2017 r. Ostatnim aktem kompletowania spisu było uwzględnienie w nim kwoty wynikającej z decyzji organów skarbowych z 2016 r.

Sędzia określił też tryb głosowania nad układem. Propozycje układowe spółki zostały złożone w sądzie w minionym tygodniu. Na zaspokojenie wierzycieli Action gotów jest przeznaczyć ok. 200 mln zł.

Sędzia komisarz postanowił, że głosowanie odbędzie się w formie pisemnej, bez zwoływania zgromadzenia wierzycieli. Wszyscy wierzyciele figurujący w spisie zostaną poinformowani o możliwości oddania głosu. Otrzymają niezbędne dane i karty do głosowania. Nastąpi ono nie później niż 21 dni od stwierdzenia prawomocności tego postanowienia. Rozsyłaniem i zbieraniem głosów zajmie się zarządca masy sanacyjnej. Przedstawi on sędziemu-komisarzowi wyniki głosowania w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia. Terminarz wskazuje, że sanacja Action zbliża się do finiszu.