Przedsiębiorstwo ABC Daty za 147,61 mln zł zostaje przejęte przez Roseville Investments, spółkę kontrolowaną przez Also Holding. Umowa sprzedaży została zawarta 1 lipca br. między zarządem ABC Daty, funduszem reprezentowanym przez MCI Capital, które dotychczas miało większość w spółce, Also Holding i Roseville Investment. Zawarto także umowę sprzedaży ABC Data Marketing za 35 mln zł.

Transakcje uzgodniono wstępnie w umowie ramowej. Obejmuje ona również udziały w spółkach zależnych ABC Daty, jak S4E, iSource i podmiotach działających w krajach regionu CEE oraz zasadniczo wszystkie składniki majątkowe i niemajątkowe ABC Data SA i ABC Data Marketing, jak środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, zapasy, należności i zobowiązania.

Jak informuje zarząd ABC Daty, wchodzi w życie także umowa poręczenia, o której informowano przy okazji zawarcia umowy ramowej. Otóż MCI udzielił poręczenia w celu zabezpieczenia odpowiedzialności ABC Data SA na podstawie umowy ramowej do kwoty 155 mln zł.

Zgodnie z umową sprzedaży Also Holding przejmie kontrolę nad biznesem ABC Daty i ABC Data Marketing 1 lipca 2019 r. o godz. 23.59.

Roseville Investments to podmiot dominujący w grupie Roseville, która jako część Also Holding zajmie się dystrybucją w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, m.in. przejmując biznesy należące dotychczas do ABC Data SA w Polsce i na siedmiu innych rynkach regionu.

Also kupując przedsiębiorstwo ABC Daty i jej spółki, a także dystrybutorów w innych krajach CEE, zamierza zbudować najsilniejszy biznes dystrybucyjny w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

W 2018 r. przychody ABC Daty ze sprzedaży w Polsce wyniosły 3,18 mld zł, a całej grupy – 4,468 mld zł.