Skonsolidowane przychody ABC Daty ze sprzedaży wyniosły w I kw. 2016 r. 1,036 mld zł i były niższe o 23 proc. w porównaniu do I kw. 2015 r. EBITDA ukształtowała się na poziomie 12,1 mln zł (-34 proc.), a skonsolidowany zysk netto spółki wyniósł 7,3 mln zł i był niższy od uzyskanego przed rokiem również o 34 proc., czyli o 5,6 mln zł.

– Wyniki są idealnie zgodne z realizowaną strategią. Przewidzieliśmy skutki nowych regulacji dotyczących tzw. odwróconego VAT-u – zapewnia prezes ABC Daty, Ilona Weiss. 

Szefowa spółki podkreśla, że spadek obrotów nastąpił głównie na smartfonach, które od 1 lipca ub.r. objęte są odwrotnym obciążeniem VAT. Spadek sprzedaży w tej kategorii wyniósł 57 proc. rok do roku, a rok temu miała ona największy udział w obrotach ABC Daty – 36,2 proc., a w I kw. br. – 19,1 proc. W sumie zbyt produktów objętych odwróconym VAT-em spadł z 790 mln zł przed rokiem do 445 mln zł w I kw. br. W przypadku pozostałych kategorii produktowych ABC Daty – jeśli się je zsumuje – nastąpił w I kw. br. wzrost sprzedaży rok do roku.

Ponadto według zarządu spółki spore spadki widoczne w bilansie wynikają z faktu, że ubiegły rok był wyjątkowy, stąd porównanie wyników wypada wyraźnie na minus.

– Rynek w ub.r. był mocno zaburzony. Dane z ubiegłych lat wskazują, że udział EBITDA pierwszego kwartału w całkowitym wyniku spółki kształtuje się na poziomie 20-23 proc., podczas gdy w ub.r. było to 27 proc. Pokazuje to jak wysoką bazą był I kw. 2015 r. W tamtym okresie zaistniał szereg zdarzeń, które wykorzystaliśmy, dzięki czemu przychody ABC Data były wyższe – tłumaczy Paweł Szymański, wiceprezes zarządu ABC Daty ds. finansowych. 

Nowy szef finansów spółki (objął stanowisko w kwietniu br.) podkreśla, że w I kw. 2016 r. zysk netto był o prawie pół miliona złotych wyższy niż w analogicznym okresie przed dwoma laty. Z kolei w br. zadłużenie netto rok do roku było niższe o 8,1 mln zł (o 8 proc.), czyli był to kolejny spadek w ostatnich kwartałach. Wskaźnik zadłużenia do EBIDTA wynosi obecnie 1,52 wobec 1,51 przed rokiem i 2,34 przed dwoma laty. Aktualny poziom w ocenie wiceprezesa daje grupie możliwość rozwoju w przyszłości.

 

Powstaje nowa regionalna struktura

Zarząd zaznacza, że rośnie marża brutto na sprzedaży, która zwiększyła się o 10 proc. w odniesieniu do I kw. 2015 r. Oznacza to dwuletni trend wzrostowy. Marże kształtowały się na poziomie: I kw. 2014 r. – 4,4 proc., I kw. 2015 r. – 4,9 proc., I kw. 2016 r. – 5,4 proc. Wzrosty zarząd wyjaśnia coraz większą sprzedaż za granicą, gdzie – jak zapewniono – uśrednione marże są wyższe niż w Polsce. 

Obecnie ABC Data generuje za granicą trochę mniej niż połowę obrotów grupy (nie ujawniono dokładnych liczb), ten udział ma rosnąć w najbliższych latach. Właśnie głównie z inwestycjami w regionie CEE jest związany widoczny w bilansie spadek zysku netto – tak przynajmniej tłumaczy zarząd. Wzrosły koszty poza Polską (w kraju – spadły po restrukturyzacji warszawskiej spółki). Mianowicie ABC Data buduje regionalną strukturę zarządzania, która zajmie się jednolitą polityką kliencką i strategią wobec producentów w ujęciu skonsolidowanym.

– To pozwoli nam prowadzić spójną politykę w Europie – wyjaśnia prezes Ilona Weiss. 

Ponadto dzięki nowej strukturze ABC Data będzie rozmawiać z producentami z pozycji dużego, ponadnarodowego gracza, co ma przynieść większe korzyści (jak lepsze warunki kontraktów) niż w sytuacji, gdy rozmowy biznesowe i swoje polityki prowadzą poszczególne spółki krajowe osobno. Póki co grupa nie podała szczegółów na temat obsady europejskiej struktury zarządzania, trwa rekrutacja.

– Dla producentów posiadanie wielu lokalnych dystrybutorów jest niewygodne, zmniejszenie rozproszenia jest dla nich ważnych argumentem. To wzmacnia pozycję ABC Daty – przekonuje wiceprezes Andrzej Kuźniak.

W regionie CEE ABC Data nadal zamierza rozwijać się w tzw. modelu lekkim, tzn. nie zakładając nowych spółek zależnych w poszczególnych krajach, lecz zwiększając eksport. Szefowa grupy Ilona Weiss podkreśla, że dywersyfikacja regionalna pozwala zwiększyć bezpieczeństwo biznesu firmy, uniezależniając ją od wahań koniunktury na pojedynczych rynkach. Przewidywany wzrost wartości całego rynku dystrybucji IT w regionie CEE ma wynieść 20 proc., z 15 mld dol. do 18 mld dol. w 2018 r.

– To jest przestrzeń do rozwoju dla takich firm, jak ABC Data – uważa prezes grupy.

Wzrost organiczny krajach CEE jest jednym z priorytetów strategii biznesowej spółki na lata 2016 – 2018. Szczególnie spektakularny jest on na drugim pod względem wielkości rynku regionu – po Polsce – czyli w Rumunii. Obroty ABC Daty wzrosły w tym kraju o 82 proc. w I kw. br. wobec I kw. ub.r. (grupa nie ujawnia jednak kwot). Tutaj także rosną nakłady inwestycyjne – zostanie rozbudowany lokalny hub logistyczny, w związku z planami dalszej ekspansji na Bułgarię i kraje bałkańskie. Ruszy także nowe centrum logistyczne na Węgrzech.

 

Rośnie chmura

Obecnie ok. 85 proc. sprzedaży ABC Daty generuje platforma e-commerce InterLink. Rozwój narzędzi e-commerce jest kolejnym priorytetem strategii. Obecnie trwa rozbudowa już istniejących platform i narzędzi e-commerce – InterLink, Reseller Web i Gateway, a także budowa platform mobilnych (w III kw. br. powinien być gotowy interfejs mobilny do Interlinka). Grupa inwestuje także w stworzenie własnej platformy transakcyjnej do sprzedaży rozwiązań chmurowych – szczegóły mają być znane po wakacjach. 

– Siłą tego rozwiązania będzie powiązanie nie tylko z dużymi, lecz także małymi vendorami. Jest cała masa firm, które mają świetne pomysły. W tej chwili rozmawiamy z kilkunastoma z nich – poinformował wiceprezes Juliusz Niemotko.

Kolejną inwestycją dystrybutora w ramach rozwoju e-commerce był zakup ok. 20 proc. udziałów w spółce BiznesLink Co. Należy do niej serwis HelloIT, który ma docelowe przejąć funkcje prowadzonego przez ABC Data BiznesLinka, dokładając do niego nowe rozwiązania.

ABC Data w dalszym ciągu koncentruje się na rozwoju oferty usług z wartością dodaną, w ramach Działu Rozwiązań Zaawansowanych Value+. W portfolio jest 90 vendorów. Dział został zreorganizowany. Pojawiły się nowe osoby, zajmuje się poszczególnymi obszarami tego biznesu.

Firma stawia również na intensywny rozwój działu Mobile. ABC Data jest obecnie głównym dostawcą sprzętu dla operatorów telekomunikacyjnych w Polsce, a jej udział w rynku dystrybucji do operatorów Telco wynosi 60 proc. Dział Mobile odpowiada także za rozbudowę oferty w obszarze Internetu rzeczy. 

Jak podaje dystrybutor, wyraźnie poszła w górę także sprzedaż RTV i AGD – o 97,1 proc. w I kw. br. wobec I kw. ub.r. Dodatkowo, jak przekonywano, rozwój w tym sektorze pozwala zwiększyć także zbyt sprzętu IT – niektórzy resellerzy zaangażowani dotąd tylko na rynku RTV i AGD włączają do oferty sprzęt komputerowy dostarczany przez ABC Datę.

Wśród produktowych hitów minionego kwartału (jak i wcześniejszych) wymieniono komponenty gamingowe, zwłaszcza karty graficzne dla graczy – ich średnia cena sprzedaży rośnie, zbliża się już według spółki do 2 tys. zł, a jednocześnie idą w górę wolumeny zbytu.