Z zysku za miniony rok obrotowy AB wypłaci akcjonariuszom 0,44 zł dywidendy na akcję, czyli w sumie 7,1 mln zł. Uchwałę w tej sprawie podjęło walne zgromadzenie akcjonariuszy. Dzień dywidendy został ustalony na 31 grudnia 2020 r. Wypłata nastąpi 12 stycznia 2021 r.

W roku obrotowym 2019/2020 (1 lipca 2019 r. – 30 czerwca 2020 r.) AB SA w ujęciu jednostkowym osiągnęło 35,69 mln zł zysku netto (rok wcześniej była to podobna kwota: 35,49 mln zł).

Zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia 28,59 mln zł z ubiegłorocznego zysku spółki zostanie przeznaczone na kapitał rezerwowy.

Powrót do dywidendy po 5 latach

Dywidendę akcjonariusze AB uchwalili zgodnie z rekomendacją zarządu z listopada br. W poprzednich latach cały zysk zostawał w spółce z przeznaczeniem na kapitał rezerwowy (w jedynym przypadku, dwa lata temu, część profitów poszła na skup akcji własnych). Ostatnio AB wypłaciło dywidendę za rok obrotowy 2014/2015.

Cała grupa AB działająca w Polsce, Czechach i na Słowacji osiągnęła w roku obrotowym 2019/2020 66,38 mln zł zysku netto wobec 57,78 mln zł rok wcześniej.