Dominik Wcibisz z początkiem marca br. objął nowe stanowisko w międzynarodowych strukturach Iron Mountain. Jako Regional Implementations Lead będzie odpowiedzialny za zarządzenie zespołami specjalistów w zakresie wdrożeń projektów, a także rozwoju i implementacji oprogramowania dla klientów w regionie Europy Środkowej, DACH i Benelux.

Dominik Wcibisz dołączył do Iron Mountain Polska w 2010 r. Zarządzał procesami i zespołami projektowymi, specjalizując się we współpracy z organizacjami z sektora finansowego i ubezpieczeniowego. Na nowe stanowisko awansował z funkcji Digital Solutions Managera, którą pełnił przez ponad 2 lata.  

Dominik Wcibisz jest absolwentem Politechniki Radomskiej na wydziale transportu, elektrotechniki i informatyki.