System marketing automation umożliwia przeprowadzenie akcji marketingowych poprzez e-mail, SMS i stronę internetową, pozwala także określać profile klientów – w zależności od reakcji na podjęte kroki albo na podstawie innych danych, np. z oprogramowania CRM i ERP. W ramach systemu możliwa jest także kooperacja działów marketingu i sprzedaży.

Pierwsze rozwiązania marketing automation powstały w USA 10 lat temu. Według danych przytaczanych przez Benhauera za oceanem korzysta z nich 30 proc. firm. Z analizy Gartnera wynika, że po wdrożeniu takich systemów przedsiębiorcy osiągają o 40 proc. wyższy zwrot z inwestycji w marketing.