Centrum Informatyki Resortu Finansów ogłosiło przetarg na dostawę, instalację i konfigurację przełączników do sieci LAN Data Center w infrastrukturze CIRF. Wartość zamówienia oszacowano na 5,92 mln zł brutto, w tym 2,24 mln zł na zamówienie podstawowe i 3,68 mln zł na opcję.

CIRF potrzebuje 2 przełączników rdzeniowych, 4 szt. ToR oraz 4 szt. OOB. Ponadto w opcji może zamówić maksymalnie kolejnych 6 przełączników ToR oraz 8 OOB, a także do 6 kart liniowych i 216 portów do przełączników rdzeniowych.

Cena ma 60 proc. wagi przy wyborze wykonawcy, a gwarancja – 40 proc.

Wartość ofert okazała się sporo niższa, niż kwoty, jakie na realizację zadań przewidziało informatyczne centrum fiskusa.

Oferty złożyli:
Atende (2,67 mln zł na zamówienie podstawowe i opcję)
IT Solution Factor (3,1 mln zł)
Konsorcjum Suntar i Advatech (1,41 mln zł)
S&T Poland (1,48 mln zł)
APN Promise (1,55 mln zł)

W zamówieniu wymagana jest co najmniej 36-miesięczna gwarancja. Wszyscy zaoferowali dodatkowe 24 miesiące. Wśród usług jest m.in. integracja z Radius, SIEM, NTP, DNS. Wykonawca ma zapewnić także autoryzowane szkolenia. Dostarczenie projektu powinno nastąpić w ciągu 14 dni od podpisania umowy, a realizacja w 50 dni od zatwierdzenia protokołu odbioru projektu.