Wasko w I kw. 2023 r. zwiększyło przychody o 17,2 proc., do 112,5 mln zł. Rentowość jednak stopniała. Strata netto wyniosła 4 mln zł (rok wcześniej było 1,34 mln zł zysku) przy stracie operacyjnej ponad dwukrotnie większej niż w ub.r. (-3,7 mln zł). Marża brutto grupy spadła do 9,26 proc. z 10,23 proc.

Zarząd wyjaśnia w sprawozdaniu, że negatywny wpływ na bilans miała sprzedaż w sektorze medycznym, gdzie strata w I kw. br. na poziomie agregacji przekroczyła 5 mln zł. Gabos Software, spółka której w głównej mierze dotyczy strata w sektorze medycznym, podjęła działania naprawcze (chodzi o dostosowanie i uelastycznienia kosztów zatrudnienia do poziomu realizowanych kontraktów) – podano w sprawozdaniu.

W I kw. 2023 r. o ponad 10 proc. zmniejszyły się przychody Grupy Wasko w segmencie systemy informatyczne i usługi programistyczne, do 14,4 mln zł, natomiast na usługach IT odnotowano wzrost o 32 proc., do 7,8 mln zł. Urosły o blisko 1 mln zł wpływy z usług przetwarzania danych, do 4,5 mln zł. Co istotne, zwiększyła się o 17 proc. sprzedaż w największym w grupie segmencie infrastruktury (m.in. budowa sieci szerokopasmowych, infrastruktura transportu), do 52,4 mln zł.

Jednostkowo Wasko w I kw. 2023 r. zwiększyło zysk netto dwukrotnie, do 1,1 mln zł.