W 2018 r. z usług chmury obliczeniowej korzystało 11,5 proc. polskich przedsiębiorstw – według raportu PARP. Odsetek ten jednak powoli rośnie z roku na roku (2017 r. – 10 proc., 2016 r. – 8,2 proc.).

Po płatne usługi w chmurze obliczeniowej sięgają przede wszystkim duże organizacje (prawie 43 proc.), 19 proc. średnich i 9 proc. małych firm. Również w poszczególnych segmentach wykorzystanie chmury zwiększa się, choć najwolniej w drobnym biznesie (2017 r. – 7,6 proc.), a najszybciej w dużych firmach (2017 r. – 37,1 proc.).

Przedsiębiorstwa pytane, dlaczego nie korzystają z chmury, wskazywały najczęściej – zwłaszcza te mniejsze – na niewystarczający poziom wiedzy (35,1 proc.). Natomiast duże firmy zniechęca do chmury brak pewności, gdzie przechowywane są ich dane (30,7 proc.) i obawa o bezpieczeństwo (30,6 proc.).  

Dane pochodzą z Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, zostały opracowane na podstawie danych GUS.