Firma Secure Data Recycling IT ma swoje siedziby w Stuttgarcie i Jeleniej Górze. Na jej portfolio składają się różne usługi, które mają na celu profesjonalne i nieodwracalne niszczenie danych w hurtowych ilościach. Dane mogą być usuwane ze wszystkich typów nośników i maszyn wirtualnych metodami programowymi, ale trzonem oferty SDR-IT jest fizyczne niszczenie dysków HDD, SSD i taśm LTO.

Specjalizujemy się w trwałym niszczeniu nośników dużych firm, głównie z rynku finansowego, oraz operatorów centrów danych – mówi Miłosz Krzywania, dyrektor operacyjny SDR-IT i radca prawny. – Na rynku niemieckim zainteresowanie tego typu usługami jest bardzo duże, w Polsce dopiero rośnie. Zdajemy sobie sprawę, jak dużym wyzwaniem dla firm jest ta operacja, nie tylko ze względu na poufny charakter zgromadzonych informacji, ale także coraz bardziej restrykcyjne regulacje prawne. Dlatego stworzyliśmy procedury, które uwalniają przedsiębiorstwa od tego problemu i bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za skuteczne przeprowadzenie tej operacji.

W ramach przyjętej przez SDR-IT procedury sprzęt jest pakowany i plombowany w siedzibie klienta, ładowany do samochodu i przewożony do magazynu usługodawcy. Tam następuje jego fizyczne niszczenie przez uprawnione do tego osoby, legitymujące się certyfikatami bezpieczeństwa.
Klient ma pełną kontrolę nad przebiegiem operacji – prowadzony jest zapis wideo od momentu odbioru sprzętu, przez jego transport, po fizyczne zniszczenie. Zleceniodawca może śledzić całą procedurę na żywo, a po jej zakończeniu otrzymuje plik z zarejestrowanym filmem i szczegółowy raport. Samochody, które transportują sprzęt, wyposażono w nadajnik GPS, część załadunkowa jest plombowana i monitorowana przez kamery, a dla materiałów wymagających szczególnego bezpieczeństwa zapewnia się konwój ochronny.

W przypadku, gdy procedury lub przepisy obowiązujące przedsiębiorstwo uniemożliwiają wywiezienie nośników poza siedzibę firmy, SDR-IT zapewnia usługę ich dezintegracji w mobilnym centrum niszczenia. Operacja odbywa się wówczas w siedzibie klienta lub w innym miejscu przez niego wskazanym. Także w tym przypadku prowadzona jest rejestracja wideo całego procesu i generowany szczegółowy raport.

Do niszczenia nośników SDR-IT stosuje sprzęt austriackiej firmy Untha, światowego lidera tego rynku, znanego z niezawodności urządzeń i przywiązywania ogromnej wagi do precyzji wykonywanych przez nie operacji. To jedyny na świecie producent tego typu sprzętu, który uzyskał certyfikat przyznany przez niemiecką organizację Dekra.

Oba modele stosowanych przez nas urządzeń firmy Untha gwarantują zniszczenie na poziomie bezpieczeństwa H5. Wybór dostawcy sprzętu poprzedzony był wielomiesięcznymi testami, które przeprowadziliśmy, korzystając z różnych urządzeń i testując każdy nośnik pamięci – wyjaśnia Jarosław Dancewicz, prezes zarządu SDR-IT. – Położyliśmy nacisk na odpowiednie i bezpieczne zagospodarowywanie zniszczonych nośników zgodnie z wprowadzonymi w SDR-IT standardami ISO 9001, 14001 oraz 27001.

Przedstawiciele SDR-IT podkreślają, że w ramach świadczonych usług do zniszczenia przyjmowane są całe zasoby IT klienta (nie tylko nośniki danych), co kompleksowo uwalnia przedsiębiorstwo od problemu, jakim jest posiadanie starych urządzeń zawierających dane, szczególnie ściśle tajne.

Jarosław Dancewicz
prezes zarządu, SDR-IT

Fizyczne niszczenie nośników nadal jest niedoceniane. Odpowiednie procedury gwarantują stuprocentowe bezpieczeństwo procesu usuwania danych. Wiele osób nie zdaje sobie też sprawy, że zniszczone dyski twarde można poddać recyklingowi praktycznie w całości. Rosnące zapotrzebowanie na coraz nowszą technologię wymusza potrzebę prawidłowej i bezpiecznej utylizacji zasobów IT, w szczególności nośników pamięci, których cykl życia staje się coraz krótszy. Programowe usunięcie danych nie jest złym rozwiązaniem, w rzeczywistości jednak nie zwalnia miejsca dla nowo wyprodukowanych nośników pamięci, których liczba stale rośnie. W końcu firmy staną przed problemem, który już dziś rozwiązuje SDR-IT.