Skuteczna komunikacja i współpraca między zespołami w trybie zdalnym w praktyce oznacza zupełnie nowe wyzwania dla zespołów IT, które muszą poznać zasady panujące w czasami zupełnie obcym dla nich świecie profesjonalnego dźwięku i obrazu. A taki właśnie jest wymagany, jeśli mówimy o komfortowym i efektywnym korzystaniu z technologii konferencyjnej AV. Przy czym w technologii AV to właśnie Audio, czyli dźwięk jest na pierwszym miejscu. Jeśli utracimy możliwość obserwowania uczestników konferencji to spotkanie będzie mogło się dalej odbywać. Gdy utracimy dźwięk to utracimy wszelką możliwość kontynuacji spotkania.

Tradycyjne spotkanie w niewielkim pomieszczeniu nie wymaga od uczestników żadnych zabiegów technicznych i rozmowa przebiega w sposób naturalny. Ten sam, naturalny sposób komunikacji jest oczekiwany i wymagany przy efektywnym spotkaniu współpracowników w trybie zdalnym. Proste, tanie rozwiązania AV często przyczyniają się do problemów ze zrozumieniem innego rozmówcy, co przekłada się na irytację i dekoncentrację uwagi uczestników spotkania, którzy nie usłyszą istotnej w przekazie kwestii lub będą zmuszeni prosić o jej powtórzenie. Konieczność przeprowadzenia całej procedury technicznej przy inicjowaniu spotkania też powoduje stratę czasu i pojawienie się konfliktowych sytuacji. Te rykoszetem zawsze trafiają w służby techniczne firmy. Warto zatem zaprosić do organizacji takiego systemu konferencyjnego firmę, która profesjonalnie zajmuje się takimi instalacjami, czyli integratora AV.

Być gotowym na starcie poglądów

Gdy zaprosimy integratora AV, aby dokonał wyspecyfikowania potrzeb dla danego pomieszczenia, będzie on najczęściej rozmawiał z informatykiem i nieuchronnie dojdzie do starcia poglądów dotyczących tego, co należy traktować priorytetowo, a także do nieporozumień spowodowanych brakiem wspólnej terminologii. Jeśli zapytamy specjalistów IT o mikrofony, to najczęściej nie będą mieli dużo do powiedzenia. Gdy zapytamy, czy chcą poprawić słabą jakość dźwięku podczas rozmów konferencyjnych, to otrzymamy znacznie bardziej otwartą odpowiedź. Zadaniem wspólnym jest wyjaśnić, w jaki sposób produkt może rozwiązać problem.

Niwelowanie tej luki i tworzenie wspólnej płaszczyzny, dzięki której będziemy mogli razem poprawić komfort użytkowania, jest czymś, na czym powinno zależeć każdej ze stron. Dobry, sprawny, funkcjonalny i estetyczny system konferencyjny może być doskonałą wizytówką firmy, który będzie wykładnikiem jej prestiżu, i to zarówno na miejscu w biurze, jak i poprzez obraz, który ogląda i przede wszystkim doskonale słyszy każdy ze zdalnych uczestników wideokonferencji.

Know-how przede wszystkim  

Na wstępie należy poznać podstawowe zagadnienia z akustyki w zakresie rozchodzenia się dźwięku, jego pochłaniania i odbicia od konkretnych materiałów, co w efekcie tworzy wiele zjawisk, które mają wpływ na zrozumiałość przekazu. Współczesna architektura biurowa pełna jest twardych, szklanych i metalowych konstrukcji, które tworzą bardzo niekorzystne warunki akustyczne, takie jak nadmierny pogłos i interferencje harmoniczne. Jeśli nie można poprawić warunków akustycznych poprzez zastosowanie choćby zasłon na przeszklenia, to należy skupić się na rozwiązaniach technologicznych, które te niekorzystne efekty zredukują.

Najważniejszą rzeczą jest uzyskanie jak największej intensywności dźwięku bezpośredniego od osoby mówiącej w danym momencie, w stosunku do dźwięku odbitego oraz hałasu w tle. W praktyce oznacza to, że ta osoba mówi z bliska, bezpośrednio do mikrofonu. W przypadku, dajmy na to, ośmiu uczestników spotkania na sali należałoby klasycznie zastosować osiem indywidualnych mikrofonów konferencyjnych, osobno dla każdej osoby. Jeśli wszystkie byłyby aktywne w tym samym czasie, uzyskalibyśmy bardzo niekorzystny efekt będący sumą wszystkich szumów tych mikrofonów oraz zbieranych przez nie dźwięków odbić i tła. Aby tego uniknąć, musimy zastosować inteligentny procesor dźwięku, który będzie „otwierał” tylko te mikrofony, do których się w danym momencie mówi, „zamykając” pozostałe.

Indywidualne mikrofony, zarządzane inteligentnym procesorem konferencyjnym to bez wątpienia najlepsze pod względem akustycznym rozwiązanie. Mogą to być eleganckie i dyskretne mikrofony bezprzewodowe na gęsich szyjkach, jak Shure MXW z procesorem Shure P300. Mogą one występować też jako część zintegrowanego pulpitu bezprzewodowego z wbudowanym głośnikiem i panelem wyświetlającym porządek spotkania, komunikację tekstową pomiędzy uczestnikami oraz oferującym możliwość głosowania. Takim eleganckim rozwiązaniem jest niezwykle wszechstronny cyfrowy system konferencyjny Shure MXCW, który można skalować od kilku do nawet 125 pulpitów z 8 kanałami tłumaczeń, z w pełni szyfrowaną transmisją dźwięku.

Inteligentne mikrofony matrycowe

Co w sytuacji, kiedy chcemy mieć przed sobą czysty stół bez mikrofonów i konieczności podporządkowania się wymogom technologii, kiedy chcemy prowadzić dialog w naturalny, swobodny sposób? Najnowsza technologia inteligentnych mikrofonów matrycowych daje nam taką swobodę, jednocześnie oferując jakość dźwięku na najwyższym poziomie.

Dla przykładu, praktycznie niewidoczny, sieciowy mikrofon sufitowy Shure MXA910 oferuje osiem automatycznie sterowanych wiązek mikrofonowych, „słuchających” uczestników w ośmiu wcześniej określonych strefach w pomieszczeniu. Niezwykle wyrafinowana, ściśle kierunkowa technologia matrycy mikrofonowej, składającej się z ponad 100 mikrofonów, precyzyjnie śledzi pozycję głosu aktywnych uczestników spotkania. Wbudowany cyfrowy procesor IntelliMix analizuje charakter rozmowy, bezbłędnie przekazując wypowiedzi, jednocześnie eliminując wszelkie niekorzystne dźwięki w tle z pomieszczenia.

W tym momencie nie ogranicza nas pozycja przy stole. Możemy swobodnie porozumiewać się jak przy osobistym spotkaniu. Określona przez nas strefa dla prezentera będzie automatycznie śledziła głos znajdującej się tam osoby niezależnie od pozycji jaką zajmuje. Wykorzystujące tą technologię mikrofony matrycowe, występują też w formie naściennej i stołowej (Shure MXA710 i MXA310).

Uzupełnieniem takiego mikrofonu są inteligentne głośniki sufitowe (Shure MX5N), zasilane i sterowane indywidualnie, połączone za pomocą pojedynczego kabla Ethernet wpiętego w odpowiedni switch z zasilaniem PoE+. Dla wygody użytkowników jest też montowany w stole elegancki, podświetlany, sieciowy włącznik dotykowy (Shure MXA-NMB) sterujący funkcjami mikrofonu lub elementem systemu. Wszystkie elementy audio w tym ekosystemie przekazują dźwięk w standardowym, cyfrowym formacie wielokanałowym Dante. Dzięki temu mogą być przetwarzane i adresowane w dowolny sposób w obrębie systemu. Niezwykle wszechstronne oprogramowanie Shure IntelliMix Room dla środowiska Windows pozwala na wykorzystanie komputera obsługującego połączenia konferencyjne w roli cyfrowego procesora dźwięku, obsługującego wszystkie elementy źródłowe i wyjściowe dźwięku.

Wszystkie mikrofony, procesory a nawet głośniki, stanowiące elementy Shure Ecosystem, posiadają szyfrowanie „End to end” w standardzie AES256 co gwarantuje poufność spotkań. Te systemy są też certyfikowane do pracy z Zoom, Teams, Cisco, Logitech i innymi.

Pełna integracja z firmową siecią

Wszystkie wymienione rozwiązania mają połączenia sieciowe i mogą być zintegrowane z infrastrukturą sieciową firmy. Można je dzięki temu zdalnie monitorować i dostosowywać funkcjonalnie do potrzeb poszczególnych zespołów i charakteru pomieszczeń. Cały system, dzięki połączeniom ethernetowym z zasilaniem PoE można w łatwy sposób zainstalować bez stosowania specjalistycznego okablowania. Precyzyjna konfiguracja tego Ekosystemu Shure odbywa się za pomocą programu Shure Designer, gdzie wprowadzając wirtualny obraz naszych sal możemy m.in. dokładnie określić zasięg i strefy pracy naszych mikrofonów i głośników. Jednym słowem dział IT ma nad tym systemem pełną kontrolę.

Te rozwiązania znalazły swoje miejsce w najbardziej prestiżowych instalacjach korporacyjnych na świecie. Ze względu na umowy o poufności nie możemy ich dokładnie przedstawić, ale są to firmy należące do ścisłej czołówki najbardziej rozpoznawalnych marek o charakterze globalnym.

Elektronika użytkowa, która stała się tak wygodnym elementem naszego życia, koncentruje się na tym, aby była połączona z siecią, inteligentna, prosta i intuicyjna w użyciu. Siłą rzeczy zaczynamy oczekiwać tego samego od narzędzi z których korzystamy w pracy.

Przedstawione tu rozwiązania oferują najwyższą jakość dźwięku, niezbędnym elemencie przy efektywnej i kreatywnej komunikacji w szybko zmieniającym się świecie. To ekosystem produktów, które łączą w sobie najwyższą klasę technologii z naturalną funkcjonalnością od firmy, która od prawie stu lat jest synonimem profesjonalnego dźwięku.

Więcej informacji na stronie: www.polsound.pl oraz  www.shure.com.