Samodzielny Publiczny Szpital
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu nie miał
skutecznego, zintegrowanego systemu informatycznego, który zapewniałby kompleksową obsługę placówki, zarówno
w części medycznej, jak i administracyjnej. Brakowało spójnej bazy
danych, a także lokalnej sieci komputerowej, która gwarantowałaby szybką
i efektywną komunikację. Większość komputerów PC stanowiących wyposażenie
szpitala działało samodzielnie, co uniemożliwiało przekazywanie drogą
elektroniczną niezbędnych, poufnych informacji (w tym historii chorób
pacjentów i kart szpitalnych) między oddziałami, gabinetami i innymi
jednostkami organizacyjnymi.

Ponadto wskutek przestarzałej, niewydolnej infrastruktury
informatycznej i administracyjnej szpital w Międzyrzeczu borykał się
na co dzień m.in. ze zbyt długim czasem oczekiwania pacjentów na wizytę
u specjalisty, a także brakiem możliwości konsultacji medycznych ze
specjalistami spoza regionu. Władze placówki z kolei borykały się
z utrudnieniami związanymi z nadzorem kosztów jej funkcjonowania i  optymalizacją wydatków. Także struktura
szpitala (30 wolno stojących budynków) miała znaczny wpływ na trudności
w sprawnym zarządzaniu nią. To wszystko determinowało potrzebę
implementacji centralnego systemu informatycznego i administracyjnego.

 

Optymalizacja procesów

Wdrożenie nowego
środowiska serwerowego i sieciowego na potrzeby implementacji systemu
e-zdrowie na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu przeprowadzono w 22
z 30 wolno stojących budynków. Dokonała tego firma Qosnet z Poznania,
która współpracuje z Huawei od końca 2012 r. Zrealizowanie projektu
usprawniło działanie placówki m.in. dzięki uproszczeniu czasochłonnych procesów
– zarówno w zakresie obsługi pacjenta jak i funkcjonowania
administracji, a także poprawieniu systemu komunikacji z lekarzami
i pacjentami. Bardzo ważnym aspektem jest również podniesienie poziomu
bezpieczeństwa przechowywanych w szpitalu danych.

 

– Stosowane dotychczas rozwiązania były niewydolne.
W sytuacji, w której większość komputerów używanych przez pracowników
szpitala pracuje oddzielnie, praktycznie niemożliwe jest skuteczne zarządzanie
placówką – zarówno od strony administracyjnej, jak i obsługi
pacjentów. Ta sytuacja wymagała całkowitej przebudowy systemu i wprowadzenia
nowoczesnych rozwiązań. Nowe środowisko serwerowe i sieciowe to przede
wszystkim efektywne zabezpieczenie dokumentów wewnętrznych placówki, ale też
ogromne usprawnienie pracy całej placówki –
mówi Łukasz Środa, kierownik
Działu IT w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.

 

Oszczędności dzięki wirtualizacji serwerów Huawei

Wdrożenie
przeprowadzone w szpitalu – oprócz sprzętu – obejmowało też
wirtualizację serwerów. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania obciążenie robocze
serwerów, składające się z systemu operacyjnego, zbioru aplikacji
i informacji konfiguracyjnych, zostało oddzielone od fizycznej platformy
obliczeniowej. Wirtualizacja została oparta na zakupionym w ramach
projektu rozwiązaniu vSphere Essentials Plus firmy VMware. Umożliwia ono
optymalną i niezawodną wirtualizację oraz konsolidację obciążeń na dwóch
serwerach fizycznych. Zaletami wdrożonej wirtualizacji oprócz zwiększenia
wykorzystania zasobów sprzętowych i obniżenia kosztów są m.in.: uproszczenie
infrastruktury IT, oszczędność energii elektrycznej, zmniejszenie potrzebnego
wentylowania i chłodzenia oraz przestrzeni zajmowanej przez urządzenia
w serwerowni.

Zastosowane
urządzenia

• HUAWEI
S2600T
– duża macierz dyskowa,
mieszcząca do 276 dysków, wyposażona w cztery dwuportowe moduły 10 Gb/s
i cztery czteroportowe moduły 1 Gb/s. Łączna przestrzeń dyskowa
wykorzystana w szpitalu w Międzyrzeczu to niespełna 22 TB (18 x 1 TB
i 6 x 600 GB na dyskach SAS).

• HUAWEI
TECAL RH2288 V2
– serwer mieszczący
od 8 do 24 dysków (w zależności od konfiguracji), które można
połączyć w strukturę RAID. W omawianym wdrożeniu zastosowano trzy
serwery wyposażone w 8 dysków każdy, co wynika z wirtualizacji
oraz użycia dużej macierzy dyskowej. W serwerach zastosowano
sześciordzeniowy procesor Xeon E5–2640.

• HUAWEI
N2000 APPLIANCE
– serwer NAS do
backupu. Wdrożono model o łącznej pojemności 9 TB (4 x 2 TB
i 2 x 300 GB).

• HUAWEI
UPS5000

– zasilacz awaryjny stanowiący zaawansowane rozwiązanie, które daje zapas
mocy na poziomie 30 kVA/30 kW.

• HUAWEI
S5700 (S57 LI)
– przełącznik brzegowy odpowiedzialny za dostęp do
urządzeń, takich jak np. punkty dostępowe (AP). Urządzenie w standardzie
PoE. W projekcie zastosowano 20 przełączników 28-portowych – 24 porty
o przepustowości 1 Gb/s Ethernet (miedź) i cztery 1 Gb/s
SFP (światłowód).

• HUAWEI
S5700 (S57 EI)
– przełącznik centralny odpowiedzialny za
komunikację z serwerownią (serwery, macierz) oraz z przełącznikami
brzegowymi. Wdrożono dwa przełączniki 28-portowe – wszystkie porty
SFP 1 Gb/s.

• HUAWEI
AC6005
– kontroler (Access Control) do
zarządzania punktami dostępowymi, który zapewnia jednoczesne zarządzanie 128
punktami dostępowymi (16?000 adresów IP na urządzenie). Wdrożony kontroler
jest w stanie jednocześnie obsłużyć 2000 użytkowników (do 256 na
punkt – w zależności od modelu).

• HUAWEI
AP5010DN-AGN
– punkt dostępowy przeznaczony do instalacji wewnątrz
budynku, który może jednocześnie obsłużyć 10?240 użytkowników (do 128 na
punkt). W szpitalu wdrożono 80 takich punktów dostępowych zgodnych ze
standardem PoE.

 

 

 


Wirtualizacja serwerów zapewniła nam szereg ważnych korzyści, takich jak
izolacja, czyli bezpieczna obsługa wielu zadań na pojedynczej platformie
obliczeniowej, a także możliwość przenoszenia obciążeń, czyli przesuwanie
ich między różnymi platformami fizycznymi
– mówi Łukasz Środa.

 

Nowy sposób działania

Kluczowym efektem implementacji infrastruktury opartej na
rozwiązaniach Huawei jest wprowadzenie Samodzielnego Publicznego Szpitala dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu w nową erę
technologiczną. Dzięki wdrożonym rozwiązaniom IT możliwe było zautomatyzowanie
większości procesów, które do tej pory przebiegały w sposób tradycyjny,
a tym samym uciążliwy, czasochłonny i mało przyjazny dla
użytkowników. Nowa infrastruktura dała także placówce gwarancję niezawodności
systemu IT i zoptymalizowała zarówno system komunikacji, jak
i transfer dokumentów oraz innych informacji.


Cała infrastruktura teleinformatyczna szpitala jest teraz zarządzana
centralnie, co przekłada się na efektywność, a także szybkość działania
i eliminowanie większości problemów IT w znacznie krótszym czasie.
Rozwiązania Huawei zastosowane w naszej placówce stwarzają nowe możliwości
rozwoju i wprowadzenia nowoczesnych systemów, co wcześniej było niemożliwe
do zrealizowania. To ogromny krok naprzód dla całej placówki
– twierdzi Łukasz Środa.

Zdaniem integratora

• Mateusz
Swędzrzyński, Marketing Manager, Qosnet

Mimo że nasza współpraca z Huawei trwa od niedawna, udało
nam się wspólnie przeprowadzić projekt o wartości 1,17 mln zł.
Jest to dotąd nasze największe przedsięwzięcie zrealizowane z tym
producentem. Projekt, który trwał pół roku, objął 22 z 30 niezależnych
budynków wchodzących w skład szpitala. Na ich terenie jest już dostępna
zarządzana centralnie sieć i kompleksowy system informatyczny.

Główne korzyści z wdrożenia sprzętu Huawei

• Cała
infrastruktura teleinformatyczna szpitala jest teraz zarządzana centralnie, co
przekłada się na efektywność i szybkość działania.

• Zwiększone
bezpieczeństwo, zarówno samej infrastruktury, jak i przekazywanych
informacji, często poufnych, jak np. dane osobowe i historia choroby
pacjenta.

• Optymalizacja
procesów komunikacji w szpitalu, zarówno wewnętrznej, jak
i zewnętrznej.

• Możliwość
rozwiązywania większości problemów IT w znacznie krótszym czasie.

• Usprawnienie
administracji placówką i optymalizacja kosztów.

• Przyspieszenie
przekazywania dokumentów i wymiany informacji
między oddziałami, pacjentami i lekarzami.

• Znaczne
skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na wizytę u lekarza.

• Możliwość
konsultacji medycznych ze specjalistami z innych placówek medycznych.

Artykuł powstał we współpracy z
firmą Huawei Enterprise.