Rynek urządzeń wyposażonych w czytniki RFID rośnie z roku na rok. Dobrą passę tych produktów obserwujemy zarówno na świecie, jak i w Polsce. Mam podstawy twierdzić, że tendencja wzrostowa potrwa jeszcze przynajmniej kilka lat. Rosnący popyt na sprzęt RFID wynika z potrzeb przedsiębiorstw, które po prostu chcą unowocześnić zarządzanie procesami biznesowymi. We współczesnej firmie wymaga się, aby pracownicy byli wyposażeni w funkcjonalny sprzęt, który usprawnia działanie przedsiębiorstwa. Nie waham się stwierdzić, że pod tym względem Motorola oferuje na rynku urządzenia wyjątkowe w swojej klasie.