System firmy Mentor wyróżnia autorskie oprogramowanie Deputy. Jego producent, aby sprostać rosnącym potrzebom organizatorów i uczestników konferencji, postawił przede wszystkim na intuicyjność. Program zapewnia niekonwencjonalne funkcje usprawniające pracę prowadzącego zebranie i dyscyplinujące jego uczestników (możliwe jest wyłączenie oraz blokada ich mikrofonów). Automatycznie tworząca się kolejka osób zgłaszających się do wypowiedzi może być dowolnie konfigurowana przez prowadzącego, który wyznacza kolejnych rozmówców, określa czas ich wypowiedzi i zdalnie przydziela głos w dowolnym momencie.

Wyjątkową funkcją tego systemu jest tworzenie dwóch kolejek chętnych do wypowiedzi (standardowej i ad vocem), a także użycie dwóch ekranów – roboczego dla przewodniczącego oraz drugiego dla uczestników, na którym prezentowane są wyniki głosowań. System zapewnia także cyfrową rejestrację dźwięku z funkcją identyfikacji osoby wypowiadającej się, która niezwykle usprawnia pracę przy transkrypcji zapisu audio na tekst. Dostępna jest również funkcja przesyłania danych o aktualnych mówcach do zewnętrznego oprogramowania, np. na stronę internetową urzędu. Na uwagę zasługuje identyfikacja uczestników za pomocą kart chipowych, z możliwością zmiany zajmowanego miejsca nawet w trakcie sesji. Ułatwia to sporządzanie list obecności i tworzenie raportów z głosowań jawnych.

Pełna elastyczność konfiguracji

Wartą podkreślenia zaletą systemów z linii Deputy jest konfiguracja panelu wyników, w zależności od potrzeb użytkownika. Dzięki opcji personalizacji klient samodzielnie dostosowuje wygląd tablicy wyników do własnych preferencji i decyduje o jej stronie wizualnej (grafikach, znakach firmowych, herbie miasta), wybiera rodzaj, wielkość i kolor czcionki, dostosowuje wielkość pól do potrzeb. Firma Mentor zapewnia również indywidualnie rozszerzenie systemu o funkcje wymagane przez danego odbiorcę, a także dostosowanie panelu okna programu do jego wymagań.

Efektywna i sprawna komunikacja to jedno, ale równie ważne jest wsparcie w zakresie wideo. Firma Mentor oferuje kompleksowe rozwiązania transmisyjne, gwarantujące streaming obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym. Zapis z kamer może być bezpośrednio upubliczniony na stronach urzędów przez platformę Facebook lub YouTube. Co więcej, system Deputy Premier ma wbudowaną funkcję automatycznego naprowadzania kamer na mówcę i jego identyfikacji. Informacja o aktualnie przemawiającej osobie wysyłana jest automatycznie do wszystkich wykorzystywanych podczas spotkania kamer obrotowych. Co ważne, rozwiązanie to w pełni spełnia wymogi ustawy samorządowej o transparentności posiedzeń, która nakłada na organizatorów obowiązek transmisji, nagrywania oraz upubliczniania nagrań z obrad.

Nowością w rodzinie rozwiązań konferencyjnych Deputy jest innowacyjny system Deputy Voter służący do wspomagania głosowania. Zestaw bezprzewodowych pilotów z czytnikiem kart zapewnia maksymalne usprawnienie przebiegu tego procesu, a dzięki bogatej funkcjonalności sprawdzi się zarówno w urzędach, jak i na uczelniach oraz podczas walnych zgromadzeń akcjonariuszy.

Dodatkowe informacje:
Zdzisław Sabat, prezes, Mentor Systemy Audiowizualne, ceo@mentorpolska.pl