Nowe przepisy, które wchodzą w życie w tym i przyszłym roku, oznaczają konieczność zmian organizacyjnych w firmach oraz dostosowanie systemów IT.

Od tego roku obowiązkiem prowadzenia rejestru elektronicznego w postaci JPK zostali objęci mali przedsiębiorcy. Również sprawozdania do KRS będą musiały być przekazywane w formie elektronicznej.

Od początku 2018 r. weszły w życie zmiany w CIT, częściowo podyktowane implementacją dyrektywy unijnej ATAD (przeciwko unikaniu opodatkowania). Od 1 lipca br. zostanie uruchomiony system split payment, czyli podział płatności na część netto oraz VAT.

Od 2019 r. więksi przedsiębiorcy, którzy mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w formacie IFRS, powinni dostosować się do zmiany w rejestracji leasingu do tej pory sklasyfikowanego jako operacyjny (nowy standard MSSF 16).

Zgodnie z przepisami zniknie pojęcie leasingu operacyjnego. Wszystkie leasingi i najmy będą traktowane jako leasing finansowy, czyli wykazywane w bilansie. Dotychczas był to element pozabilansowy.

W najbliższych miesiącach zmiany dotyczące raportowania dotkną też branżę farmaceutyczną. Od 1 czerwca br. rusza Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, który ma zapobiegać nielegalnemu wywozowi leków z terytorium Polski (ich wartość szacuje się na ponad 2 mld zł). Firmy, które prowadzą obrót produktami leczniczymi, będą musiały składać elektroniczne raporty z transakcji oraz zmian w magazynach, a dane będą przetwarzane w systemie ZSMOPL.

– Jest to zmiana o tyle trudna, że nie do końca wszystkie aspekty prawne są wyjaśnione. Sam system jest przekładany od ponad roku – komentuje Karol Ratajczak, starszy konsultant w dziale finansów i kontrolingu w Hicron.

Dodaje, że nowe przepisy pociągają za sobą konieczność zmian zarówno organizacyjnych, jak i w samych systemach IT. O ile oprogramowanie do JPK dla małych firm zostało dostarczone przez resort finansów, o tyle w przypadku pozostałych zmian, na przedsiębiorców spada więcej obowiązków.

Źródło: Newseria