Grzegorz Ochędzan, dyrektor finansowy grupy, powrócił do zarządu AB. Od 2008 r. do 2017 r. był członkiem zarządu oraz CFO. Po rezygnacji w marcu 2017 r., ponownie objął stanowisko szefa finansów AB w maju 2017 r. 

Nowy członek zarządu AB ma ponad 17-letnie doświadczenie w zarządzaniu finansami. Przed przejściem do AB w 2008 r. był wiceprezesem i CFO ADe Line (właściciel marki Almi Decor). Pracował również m.in. w PKO BP, JTT Computer, Teta, Ruchu oraz EnergiaPro (obecnie Tauron Dystrybucja).

Grzegorz Ochędzan jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Studium Podatkowego w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy.