Do Sejmu na początku września trafił projekt ustawy o nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. Wprowadza on „czasowe wyłączenie systemów trójstronnych organizacji płatniczych” spod obowiązujących od stycznia 2015 r. stawek interchange (najwyżej 0,2 proc. od płatności kartą debetową oraz 0,3 proc. w przypadku kredytowych). Co to znaczy? Dwa globalne systemy płatnicze będą mogły wydawać karty z opłatami wyższymi niż maksymalne stawki. Taki przywilej uzyskają na 3 lata. Nie wiadomo dlaczego, bo propozycji nie konsultowano – tak twierdzą organizacje przedsiębiorców. Protestują POHiD, PIH, POPIHN, ZPP, IGHP, BARIP. Wysłały w tej sprawie do Sejmu wspólne stanowisko. Ich zdaniem nie ma potrzeby tworzenia wyjątków, czyli uprzywilejowania organizacji kartowych i banków kosztem sklepów i punktów usługowych. Apelują do parlamentarzystów o odrzucenie projektu. Jest on już po pierwszym czytaniu w Sejmie.