Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarła warty maksymalnie ok. 9,8 mln zł kontrakt z Sygnity Business Solutions. Spółka została wybrana wykonawcą w przetargu na zakup, wdrożenie, utrzymanie i rozwój do 2024 r. systemu informatycznego do zarządzania zasobami ludzkimi.

Spółka Sygnity rywalizowała o kontrakt z Comarchem. Przetarg ogłoszono w grudniu ub.r.

Kryterium wyboru stanowiły: cena (40), funkcjonalność standardowa (25), termin wdrożenia (10), wykorzystanie otwartego systemu (free software) zarządzanie bazami danych (10), cena za 1 pkt funkcyjny (5), cena a 1 godz. konsultacji (5), funkcjonalność opcjonalna (5).

Ponad 9 mln zł zamiast 7 mln zł

Sygnity Business Solutions otrzymało maksymalną liczbę 100 pkt. Cena w ofercie spółki wynosiła 9,4 mln zł brutto. Tymczasem ARMiR w lutym br., gdy otwarto oferty, zamierzała przeznaczyć na realizację zamówienia niecałe 7 mln zł.

Sygnity BS proponowało przeprowadzenie wdrożenia w ciągu 18 miesięcy od zawarcia umowy.

Oferta Comarchu opiewała na znacznie wyższą kwotę – 16,7 mln zł, ale krakowski koncern był gotowy na szybsze wdrożenie niż spółka Sygnity, w ciągu 13 miesięcy. Uzyskał także minimalnie więcej punktów za funkcjonalność standardową (863 wobec 859). Sygnity BS wyraźnie wyprzedziło natomiast Comarch pod względem kryterium funkcjonalności opcjonalnej (123 do 92). Uzyskało ponadto punkty za otwarte oprogramowanie, których nie otrzymał Comarch.

1,5 roku na wdrożenie

Przedmiotem kontraktu Sygnity Businnes Solutions z ARMiR jest wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi (w tym kadry i płace), udzielenie gwarancji na ten system, świadczenie usług związanych z realizacją umowy.

Termin wdrożenia określono tak jak w ofercie na maksymalnie 18 miesięcy od podpisania umowy. Po wdrożeniu przez kolejne 3 lata Sygnity będzie świadczyć usługi.