Action otrzymał wynik kontroli, kończący postępowania kontrolne prowadzone przez naczelnika mazowieckiego UCS. Jej zakres obejmował prawidłowości rozliczeń VAT za styczeń i luty 2013 r.

„W powołanym wyżej wyniku kontroli stwierdzono, że niezasadnym byłoby podważenie rzetelności ksiąg podatkowych spółki, skoro dokumentują one transakcje rzeczywistego obrotu gospodarczego” – poinformował Action.

„Wszechstronna ocena materiału dowodowego sprawy wyklucza tezę o świadomości spółki w procederze, w jakim uczestniczyły firmy na poprzednich etapach obrotu. Z uwagi na niestwierdzenie nieprawidłowości, wynik kontroli nie zawiera wskazań” – komunikuje spółka.

Urząd skarbowy zakwestionował VAT na 36,6 mln zł

Przypomnijmy, że warszawski urząd skarbowy w 2016 r. zakwestionował prawidłowość rozliczeń VAT Actionu za styczeń i luty 2013 r. na sumę 36,6 mln zł. Była to jedna z decyzji skarbówki, po których Action złożył wniosek w sądzie o wszczęcie postępowania sanacyjnego (zakończyło się po ponad 4 latach w grudniu 2020 r.).

Action argumentował, że jest bezzasadnie karany za nieprawidłowości, o których nie miał pojęcia, stwierdzone w innych podmiotach na wcześniejszych etapach obrotu. Składał odwołania.

Decyzję wyższej instancji skarbówki (IAS) w tej sprawie w 2019 r. uchylił WSA. W listopadzie 2019 r. sprawa została skierowana do ponownego rozpoznania przez I instancję organów skarbowych.

To jeszcze nie jest decyzja
Wynik kontroli kończy postępowanie kontrolne w zakresie rozliczeń VAT za styczeń i luty 2013 r. Stwierdza on brak zastrzeżeń co do prawidłowości rozliczeń spółki. Należy jednak zaznaczyć, że z formalnego punktu widzenia, wynik kontroli nie jest decyzją i tym samym nie wyklucza ewentualności ponownego wszczęcia postępowania w tej sprawie.