Veeam Software poinformował, że sprawy o naruszenie patentów wniesione przez Symantec (obecnie Veritas – spółka powstała po podziale Symanteka) przeciwko Veeam ponad 4 lata temu ostatecznie dobiegły końca. Federalny sąd okręgowy w USA oddalił powództwo bez możliwości podejmowania przez Symantec dalszych kroków prawnych. Również Amerykański Urząd Patentowy wydał korzystne dla Veeam orzeczenie.

Symantec w 2012 r. wniósł dwa pozwy do kalifornijskiego sądu, twierdząc, że produkty Veeam naruszają kilka patentów związanych z przechowywaniem, przywracaniem i tworzeniem kopii zapasowych danych. Decyzje sądu federalnego i urzędu patentowego oznaczają, że wszystkie roszczenia patentowe zgłoszone przez Symantec przeciwko Veeam zostały uznane za nieważne albo pozwy zostały wycofane.