Wrocławski sąd rejonowy zastosował tymczasowy areszt wobec byłego prezesa spółki Nanotel, Daniela W. Jest podejrzany m.in. o oszustwo na szkodę wielu obligatariuszy w łącznej kwocie ponad 22 mln zł.

W latach 2013 – 2015 Daniel W. przeprowadził emisję kilku serii obligacji. Według prokuratury podawał przy tym nieprawdziwe dane co do sytuacji finansowej spółki, która zdaniem śledczych groziła upadłością. Do tego zawyżył wartość nieruchomości, na których ustanowiono hipoteki jako zabezpieczenie obligacji. Tym samym według wrocławskiej prokuratury okręgowej doprowadził obligatariuszy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w łącznej wysokości nie mniejszej niż 22,17 mln zł.

Dodatkowo Daniel W. pomimo grożącej spółce upadłości, spłacił jedynie niektórych obligatariuszy, nie mogąc uregulować wszystkich długów. W sierpniu 2016 r. został wykreślony z KRS jako prezes. Był szefem Nanotel SA od 2010 r., gdy firma została przekształcona ze spółki z o.o. Następnie weszła na giełdowy rynek NewConnect. W listopadzie 2017 r. sąd ogłosił jej upadłość.

Daniel W. nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów. Odmówił złożenia wyjaśnień i zeznań. Ma m.in. zarzuty oszustwa (art. 286 par. 1 kk), za co grozi do 8 lat, oraz naruszenia art. 586 kodeksu spółek handlowych (niezgłoszenie wniosku o upadłość pomimo powstania warunków uzasadniających taki krok), zagrożone do 1 roku więzienia.

Śledczy twierdzą, że na potwierdzenie zarzutów mają zeznania świadków (w tym pokrzywdzonych obligatariuszy), dowody w postaci sprawozdań finansowych, dokumentacji skarbowej, opinii biegłych i in.

 

40 mln zł długów

Nanotel zajmował się inwestycjami telekomunikacyjnymi, począwszy od projektowania, poprzez budowę kanalizacji teletechnicznej i rurociągów kablowych, po budowę sieci miedzianych i optycznych wraz z montażem i uruchomieniem. Zakładał również instalacje telekomunikacyjne, remontował i modernizował sieci kablowe.

Na koniec 2017 r. spółka miała ponad 40 mln zł zobowiązań, w tym 14,5 mln zł z emisji papierów dłużnych. Przychody wyniosły w 2017 r. 42 tys. zł, a w 2016 r. – 3,2 mln zł. Wartość aktywów wynosiła na koniec 2017 r. 17,5 mln zł, w tym trwałych – nieco ponad 2 mln zł. Głównymi udziałowcami Nanotela, mającymi po 1/3 głosów, były dwie osoby prywatne.