OpenDNS oferuje usługi bezpieczeństwa oparte na chmurze, dostarczane w modelu SaaS. Jego rozwiązania mają uzupełnić portfolio Cisco w tym zakresie, dzięki integracji z platformą OpenDNS. Pozwoli to zaoferować klientom giganta zabezpieczenia sieci we wszystkich fazach ataku. Zwłaszcza zagrożenia związane z dostępem do firmowej sieci mobilnych pracowników powinny być skuteczniej rozpoznawane.

Liczący 300 osób zespół OpenDNS zostanie włączony do działu Cisco Security Business Group.
Przejęcie powinno zostać sfinalizowane w I kw. roku finansowego 2016. 

Prawdopodobnie zakup jest ostatnim za kadencji Johna Chambersa, który 26 lipca odejdzie ze stanowiska.