Cyfrowy Polsat i kontrolowana przez Zygmunta Solorza spółka Reddev Investments kupią blisko 18,18 mln akcji Asseco Poland, czyli wszystkie, jakie chcą sprzedać udziałowcy w odpowiedzi na ofertę Cyfrowego Polsatu – poinformowała spółka. Proponowana cena to 65 zł za akcję, czyli w sumie 1,18 mld zł. Rozliczenie transakcji i przeniesienie własności udziałów nastąpi 30 grudnia br.

Przejmowane papiery stanowią 21,9 proc. udziału w kapitale zakładowym Asseco. Z tego 21,68 proc. obejmie Cyfrowy Polsat, a 0,22 proc. Reddev. Ta druga spółka na żądanie Cyfrowego Polsatu będzie musiała odsprzedać mu przejęte akcje po cenie zakupu (65 zł). Uzgodniono jednak, że otrzyma dodatkowe wynagrodzenie za okres pomiędzy dniem rozliczenia transakcji nabycia przez Reddev akcji Asseco a dniem, w którym nastąpi odsprzedaż papierów. Umowa określa również sposób obliczenia tego wynagrodzenia.

Asseco głównym partnerem grupy Zygmunta Solorza

Cyfrowy Polsat łącznie z prezesem Adamem Góralem, który jest zwolennikiem inwestycji koncernu Zygmunta Solorza w spółkę, będzie posiadał największy pakiet udziałów w kapitale Asseco – ok. 33 proc. (następna w kolejności Aviva ma niecałe 15 proc.). Wcześniej zapowiedziano podpisanie porozumienia między Cyfrowym Polsatem a szefem Asseco, które "pozwoli realizować strategię rozwoju grupy Asseco Poland". Uzgodniono, że Adam Góral będzie odpowiadać za strategię grupy i wszelkie związane z nią decyzje.

"Będzie to dla obydwu firm dodatkowa szansa na rozwój i zbudowanie pozycji konkurencyjnej w gospodarce, której podstawą są nowoczesne technologie” – mówił Zygmunt Solorz, główny akcjonariusz Cyfrowego Polsatu, gdy ogłoszono ofertę zakupu papierów Asseco.

Spółki deklarują, że nie planują połączenia, ale ich wspólny potencjał umożliwi "stworzenie bogatej oferty zaawansowanych usług telekomunikacyjnych i informatycznych".

Według Cyfrowego Polsatu największa polska spółka informatyczna może stać się głównym partnerem technologicznym grupy, zajmując się wsparciem i utrzymaniem jej systemów IT. Grupa wydaje na ten cel. ok. 400 mln zł rocznie, w ub.r. realizowała ok. 300 projektów.

Dla porównania w ciągu 3 kwartałów 2019 r. Asseco Poland w segmencie "polskim" wypracowało 893,8 mln zł przychodów, co oznacza spadek o 8,5 proc. wobec analogicznego okresu 2018 r. Zysk operacyjny zmniejszył się o 27,4 proc. rok do roku, do 125,6 mln zł.