Postanowienie wydano 1 września. Zespół Orzekający SA KIG umorzył w całości postępowanie z powództwa Clean & Carbon Energy przeciwko Komputronikowi o zapłatę 28,5 mln zł wraz z odsetkami od 2010 r. Według spółki postanowienie jest ostateczne i kończy spór rozpoczęty pozwem CCE w 2013 r.

 

„W ocenie pełnomocnika procesowego emitenta od postanowienia nie przysługuje środek odwoławczy, a ewentualne ponawianie tożsamych pozwów ze strony Clean & Carbon Energy zwalczane będzie poprzez podnoszenie zarzutu przedawnienia roszczenia.” – poinformowała spółka w komunikacie.

 

Roszczeniem przed Sądem Arbitrażowym Clean & Carbon Energy (wcześniej pod nazwą Karen S.A.) domagało się 28,5 mln zł z tytułu sprzedaży zorganizowanej części Karenu, spłaty pożyczki udzielonej przez Karen, nabycia wierzytelności Karen w stosunku do spółki KEN, spłaty wierzytelności Karen za udziały w spółce Idea Nord, spłaty pożyczki udzielonej Idea Nord przez Karen.

 

Komputronik od początku stoi na stanowisku, że roszczenie jest bezzasadne i zostało zaspokojone obligacjami wyemitowanymi w 2010 r.