W 2022 r. przychody Grupy Spyrosoft wzrosły o 91,2 proc. r/r do 331,5 mln zł, EBITDA o 82,8 proc. r/r do 53,7 mln zł, a zysk netto o 82,1 proc. r/r, do 26,7 mln zł. Co istotne wysoka dynamika utrzymała się w IV kw. 2022 r.

W tym 85 proc. przychodów pochodzi od klientów zagranicznych. Geograficzna struktura sprzedaży w 2022 roku nie zmieniła się znacząco. Rynkami wiodącymi są Wielka Brytania i region DACH, następnie Polska, USA i Skandynawia.

Dywersyfikacja pomaga wzrostom

„Nasza działalność jest również dobrze zdywersyfikowana, jeśli chodzi o sektory. Jest to szczególnie ważne w okresach spowolnienia gospodarczego, ponieważ zapewnia grupie bezpieczniejszy rozwój” – twierdzi Konrad Weiske, prezes Spyrosoftu (i wiceprezes SoDA).

Jako sektory, gdzie widać wyraźny trend wzrostowy, wskazuje motoryzację i informacje geoprzestrzenne. Mniejszy jest wzrost w usługach finansowych i branży mediowej, która bazuje głównie na rynku reklamowym, zależnym od sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych.

Nadal zwiększa się liczba pracowników i współpracowników grupy. Na koniec 2022 r. wyniosła ona 1410 osób, czyli o 536 więcej w stosunku do końca poprzedniego roku. W 2022 r. Grupa uruchomiła biuro w Argentynie. Na koniec roku miała 14 biur w 8 krajach – w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Chorwacji, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Rumunii, Argentynie oraz Indiach.  

Do grona podmiotów obsługiwanych przez grupę w 2022 r. dołączyły 94 firmy. Łącznie Spyrosoft współpracował z 174 klientami.

Założenia strategii na lata 2022-2026 przewidują m.in. wzrost organiczny przychodów o średnio 25-35 proc. rocznie i marżę EBITDA 11-14 proc. (w 2022 r. przychody wzrosły o 91,1 proc. r/r, a marża EBITDA wyniosła 16,2 proc.). Firma podtrzymuje te założenia.

„Musimy mieć na uwadze, że ogólna sytuacja makroekonomiczna może wpłynąć hamująco na tempo digitalizacji przedsiębiorstw, co miałoby negatywny wpływ na  skalę wzrostu popytu na usługi IT w niektórych branżach, czy tempo wzrostu stawek dla klientów” – dodaje prezes.

Jednocześnie, Grupa Spyrosoft spodziewa się wystąpienia pozytywnych zjawisk w 2023 r., w tym zwiększenie dostępności specjalistów na rynku pracy, wyhamowania tempa wzrostu wynagrodzeń i spadku dobrowolnej rotacji.