W końcu 2009 r. powołano do życia Zrzeszenie Uczestników Rynku Mobilnego Mobajl.org, które będzie zarządzać klastrem firm dostarczających rozwiązania i produkty telekomunikacyjne. Według przedstawicieli Zrzeszenia klaster jest formą współpracy przedsiębiorstw, które chcą poprawić swoją konkurencyjność. Celem Mobajl.pl jest skupienie w ramach klastra zarówno operatorów telekomunikacyjnych jak i dostawców mobilnych usług i tzw. contentu.