Według raportu Europe Broadband Status w okresie od 09.2017 do 09.2018 liczba polskich gospodarstw domowych znajdujących się w zasięgu światłowodów wzrosła o 40,5%. Pod tym względem nasz kraj ustępuje jedynie Włochom, gdzie odsetek ten wyniósł tylko nieznacznie więcej – 43,1%. Trzecia pod względem przyrostu pokrycia zasięgiem infrastruktury światłowodowej gospodarstw domowych jest Wielka Brytania (22,8%).

Gdzie przybyło najwięcej abonentów usług dostępu do Internetu poprzez sieci światłowodowe? Okazuje się, że w Wielkiej Brytanii, gdzie liczba subskrybentów usługi FFTH zwiększyła się o 83,2%. Należy jednak pamiętać, że jest to kraj po raz pierwszy uwzględniony w rankingu FTTH Council, który znacznie później rozpoczął swoją przygodę z rozszerzaniem zasięgu infrastruktury światłowodowej. Za Wielką Brytanią uplasowały się Włochy (72,5% r/r) oraz Polska, gdzie w ciągu roku przybyło 36% abonentów Internetu światłowodowego.

Wysokie pozycje cieszą, zważywszy na fakt, iż w europejskim rankingu generalnym jesteśmy sklasyfikowani wyżej niż UK czy Włochy. Świadczy to o większym doświadczeniu i zaawansowaniu działań oraz inwestycji w systematyczne powiększanie zasięgu sieci szybkiego dostępu do Internetu. To również sygnał, że zmierzamy w dobrym kierunku by zostać już niebawem krajem uznanym przez analityków tego corocznego opracowania za dojrzały w kwestii wykorzystania łączności z globalną siecią przez światłowody. I tym samym dołączyć do takich gospodarek, jak Szwecja, Hiszpania czy Norwegia – uważa Jacek Wiśniewski, prezes zarządu NEXERY.

O światłowodowej rewolucji we wszystkich państwach wspólnoty europejskiej (EU39) najlepiej mówi porównanie obecnych statystyk z tymi z początków dekady. W grudniu 2010 łączna liczba subskrybentów usługi FTTH wynosiła 7 mln – pod koniec 2018 roku było to już 60 milionów. Równie imponujący wzrost można zauważyć także w przypadku ilości gospodarstw domowych w zasięgu szybkich sieci światłowodowych – z 29 mln na koniec 2010r powiększyła się ona do 160 mln w grudniu minionego roku.

Autorzy raportu jako kluczowy trend minionego roku wskazali zarówno publiczne jak i prywatne inicjatywy i inwestycje poświęcone ekspansji zasięgu sieci światłowodowych oraz nareszcie silnie widoczny zwrot w stronę udostępniania ich obszarom „trudno osiągalnym”, oddalonym od dużych ośrodków miejskich.